Postęp medycyny przyniósł liczne innowacje, które zrewolucjonizowały opiekę zdrowotną wśród najmłodszych pacjentów. Dzięki coraz większemu zaangażowaniu i współpracy różnych instytucji, takich jak Fundacja K.I.D.S., innowacje pediatryczne w Polce stają się rzeczywistością. W ramach dążenia do doskonałości, Fundacja K.I.D.S. wspólnie z organizacją I4KIDS Europe, organizuje międzynarodową konferencję Pediatric Innovation Day, która ma na celu promowanie idei, wymianę wiedzy i inspirację do dalszych badań. Kongres odbędzie się 27 października 2023 roku.

Kongres Pediatric Innovation Day gromadzi szpitale pediatryczne, ekspertów, lekarzy, przedstawicieli firm i start-upów z całej Europy. To wyjątkowe wydarzenie stwarza przestrzeń do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć i badań w dziedzinie innowacji pediatrycznych, a także szans na wprowadzenie kolejnych rozwiązań w medycynie dziecięcej. Konferencja promuje także współpracę między różnymi sektorami, takimi jak medycyna, technologia i nauka, aby rozwijać i wprowadzać innowacje, które poprawią opiekę zdrowotną dla dzieci.

Konferencja jest częścią unjnego projektu i4KIDS Europe i ma na celu integrację i zwiększenie w dyskusji o innowacji udziału różnych europejskich i interesariuszy pediatrycznych. Efektem podejmowanego działania ma być optymalizacji potencjału innowacyjnego europejskiego sektora pediatrycznego dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń dotyczących pracy z innowacją. Wydarzenie, w formie wystąpień i paneli dyskusyjnych pomiędzy innowatorami w dziedzinie pediatrii, skupiać się będzie na dyskusji na temat potrzeb i barier wpływających na rozwój europejskiego ekosystemu innowacji pediatrycznych.

Poszczególne moduły spotkania będą poruszać wątki związane z siedmioma zdiagnozowanymi obszarami barier i potrzeb w innowacji pediatrycznej:

  • Finansowanie
  • Regulacje i refundowanie
  • Bariery komercjalizacyjne i adopcyjne
  • Kapitał Ludzki
  • Bariery Infrastrukturalne
  • Współpraca i dzielenie się wiedzą
  • Kultura innowacji

W ramach PID zrealizowany odbędzie się finał projektu “Wild Card” w ramach którego na wydarzeniu 8 wyselekcjonowanych startupów z całej Europy zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania w obszarze pediatrii.

Konferencje zakończy uroczysta Gala Konkursu Fundacji K.I.D.S. Dziecięcy Szpital Przyszłości, podczas której trzeci raz wyróżnimy najbardziej innowacyjne dziecięce szpitale i projekty.

Pierwszym etapem przygotowań do kongresu jest przeprowadzenie badania, które pomoże zrozumieć wyzwania stojące przed pediatrią i bariery jakie napotykają pacjenci, przedsiębiorcy, lekarze czy instytucje rządowe na drodze do wprowadzenia innowacji w pediatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce.

Jego celem jest uzyskanie informacji od wszystkich europejskich podmiotów zajmujących się innowacjami w dziedzinie pediatrii. Ankieta została stworzona przez Fundację K.I.D.S., wraz z konsorcjum partnerów z całej Europy, w tym Barcelona Children's Hospital Sant Joan de Déu (Hiszpania), Children's Clinical University Hospital (Łotwa), Region Hovedstaden (Dania), Szpital Uniwersytecki w Helsinkach (Finlandia), EIT Health Spain (Hiszpania) i Inveniam Group (Cartago Ventures, Hiszpania). Wnioski z badania zostaną zaprezentowane podczas kongresu.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w badaniu. Link do ankiety.

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

Źródło: infoWire.pl