Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie zabieg wszczepienia przedsionkowego regulatora przepływów serca przeprowadził zespół Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W kwalifikacji 11-letniej pacjentki do zabiegu brała udział międzynarodowa grupa ekspertów.

Jak poinformowało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, dziewczynka cierpi na kardiomiopatię restrykcyjną. W przebiegu choroby doszło u niej do wzrostu ciśnienia w lewym przedsionku i rozwoju wtórnego nadciśnienia płucnego, które stało się jednocześnie przeciwwskazaniem do przeszczepu serca - w większości tego typu przypadków jedynej szansy na przedłużenie życia.

Rozwiązaniem, poprawiającym jakość życia pacjentki, okazał się pionierski zabieg implantacji przedsionkowego regulatora przepływów (AFR – atrial flow regulator), pierwszy raz w Polsce i jako jeden z niewielu na świecie przeprowadzony z powodu kardiomiopatii restrykcyjnej.

Zabieg, który odbył się 2 stycznia 2019, polegał na nakłuciu przegrody międzyprzedsionkowej serca i wytworzeniu komunikacji między przedsionkami. By utrzymać między nimi stały przepływ krwi, w miejscu nakłucia założono implant zbudowany z dwóch nitinolowych dysków. W wyniku zabiegu zostało obniżone ciśnienie w lewym przedsionku, co z kolei doprowadziło do złagodzenia objawów choroby.

Zabieg przeprowadził zespół Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca w składzie: prof. Robert Sabiniewicz, dr Piotr Potaż, lek. Sebastian Ciemny oraz dr Grzegorz Żuk z Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kardiologicznego Centrum Klinicznego UCK. Bezpośrednio po operacji pacjentkę planowo przekazano na oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK.

UCK informuje, że przedsionkowy regulator przepływów (AFR – atrial flow regulator) jest na etapie badań klinicznych. Dotychczasowe, nieliczne implantacje wykonywane są jako procedury ratujące życie, po wyczerpaniu wszelkich możliwości leczenia farmakologicznego, na podstawie indywidualnych opinii grona ekspertów. Głównym wskazaniem do wszczepienia AFR jest nadciśnienie płucne, a wytworzona komunikacja ma na celu obniżenie ciśnienia w krążeniu płucnym. Pierwszy taki zabieg w Polsce wykonano również w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca w kwietniu ubiegłego roku.

– Przed operacją pacjentka nie była w stanie przejść samodzielnie kilku kroków. Nerki i wątroba były w skrajnie złym stanie. Aktualnie Martyna porusza się samodzielnie, a parametry narządów wewnętrznych wracają do normy. Również czynność mechaniczna serca uległa poprawie – mówi dr hab. Joanna Kwiatkowska, ordynator Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca. – Wskazanie, z jakiego wykonano obecny zabieg, czyli obniżenie ciśnienia w lewym przedsionku, jest szansą na leczenie pacjentów z upośledzoną funkcją rozkurczową lewej komory w przebiegu różnych chorób. W przyszłości może on być metodą łagodzenia objawów niewydolności krążenia, do której dochodzi w tym mechanizmie.


Źródło: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku