16 sierpnia w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku otwarto 20-łóżkowy Oddział Udarowy. Wartość inwestycji to ok. 6,4 mln zł, z czego ponad 2 mln zł pochodzi ze środków samorządu województwa pomorskiego.

Modernizacja objęła przebudowę pomieszczeń na II piętrze budynków nr 3 szpitala przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku. Oddany do użytku oddział to 20 łóżek tzw. udarowych, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru medycznego.

Pacjenci po udarach niedokrwiennych mózgu będą mieli dostęp do kompleksowych świadczeń zdrowotnych. Łatwiej i szybciej będą diagnozowani, leczeni oraz rehabilitowani. Poprawi się standard opieki, pacjenci będą mieli większy komfort, a kadra medyczna lepsze warunki pracy m.in. z powodu mniej licznych sal chorych i swobodny dostęp do łóżek pacjentów.

Modernizacja umożliwia wdrożenie najnowszych światowych technologii medycznych w leczeniu udarów i zwiększa dostępność do właściwej profilaktyki (głównie wtórnej) udarów mózgu. Zakupiono również sprzęt niemedyczny, m.in. meble dla oddziału. Oddział został wyposażony w aparaturę medyczną dostosowaną do norm i standardów europejskich.

W 2016 r. w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika było 699 hospitalizacji, w pierwszym półroczu 2017 r. udzielono pomocy 374 osobom na Oddziale Udarowym. W całym kraju co roku ok. 70 tys. osób dostaje udaru.

Całkowity koszt inwestycji (prace remontowe i wyposażenie w sprzęt) wyniósł 6,4 mln zł: samorząd województwa pomorskiego – 2 mln zł, szpital – 1,35 mln zł, Ministerstwo Zdrowia – 102 tys. zł, budżet państwa – 2,93 mln zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego