Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dołączyło do wąskiego grona ośrodków kardiologicznych w Polsce wykonujących balonoplastyki tętnic płucnych (BPA) u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym. Tym samym zainicjowano program inwazyjnego leczenia tej rzadkiej choroby w Klinicznym Centrum Kardiologii UCK kierowanym przez prof. Grzegorza Raczaka.

Pierwszy zabieg wykonał zespół w składzie: dr Dariusz Ciećwierz i dr Grzegorz Żuk pod nadzorem prof. Marcina Kurzyny z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, który jest pionierem tych zabiegów w naszym kraju.

Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne to stosunkowo rzadkie powikłanie ostrej zatorowości płucnej. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego podstawową metodą leczenia inwazyjnego tych chorych jest operacja kardiochirurgiczna. Jednak leczenie przezskórne w postaci BPA zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Obecnie wykonuje się je u pacjentów, którzy zostali zdyskwalifikowani z leczenia kardiochirurgicznego lub u chorych po leczeniu operacyjnym, u których nie uzyskano optymalnego efektu leczenia.

Leczenie inwazyjne w postaci BPA to leczenie wieloetapowe rozłożone u każdego pacjenta na kilka sesji zależnie od lokalizacji zmian w krążeniu płucnym i wyników cewnikowania serca. Efekty, które udaje się uzyskać na podstawie doświadczeń innych ośrodków pozwalają na istotną poprawę wydolności fizycznej pacjentów i normalizację parametrów hemodynamicznych.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny