4 września w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdański odbyło się oficjalne otwarcie Banku Mleka. Z pokarmu skorzystało już 15 noworodków.

Klinika Neonatologii UCK, która rocznie przyjmuje ok 2500 noworodków, poszerza swoją działalność o Bank Mleka, stanowiący znakomite dopełnienie opieki okołoporodowej. Banki, otwierane na całym świecie, dają szansę karmienia mlekiem naturalnym mamom, które z przyczyn losowych, choroby lub przyjmowanych leków nie mogą samodzielnie karmić swojego dziecka.

Mimo że Bank Mleka dopiero został oficjalnie otwarty, aktywnie wspiera go swoim pokarmem już 7 kobiet. Zanim jednak ich mleko trafi do małych pacjentów, jest poddawane wnikliwej analizie, aby spełniało wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

W wydanym komunikacie UCK poinformowało, że w inicjatywę stworzenia Banku Mleka włączyła się ogólnopolska Fundacja Banku Mleka Kobiecego, której misją jest promowanie w środowisku medycznym oraz wśród rodziców idei dzielenia się naturalnym, przebadanym pokarmem kobiecym zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF. Fundacja współpracuje z ekspertami z dziedziny neonatologii, fizjologii żywienia, doradcami i konsultantkami laktacyjnymi oraz bierze czynny udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. EMBA).

- Dzięki wsparciu Fundacji Banku Mleka Kobiecego oraz Ministerstwa Zdrowia udało się nam zakupić niezbędny do wyposażenia Banku sprzęt o wartości ponad 1 mln złotych. Pokarm, który mogą dzięki temu dostać przedwcześnie urodzone dzieci, to szansa dla nich na lepszy start – przekazała Izabela Drążkowska, koordynator Banku Mleka.


Źródło: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku