W związku z pojawieniem się na terenie SPZOZ MSWiA w Szczecinie ogniska zachorowań na odrę i wstrzymaniem, do odwołania, zarówno przyjęć, odwiedzin jak i wypisów pacjentów, w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 18.00, w siedzibie podmiotu, odbyło się spotkanie robocze mające na celu omówienie sytuacji i kierunków działań przeciwepidemicznych.

W spotkaniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym MSWiA, Maciejem Kisielem, Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego, Jerzym Jakubkiem, Kierownictwem SPZOZ MSWiA oraz Osobami koordynującymi działania zapobiegawcze, z ramienia Głównego Inspektora Sanitarnego, Jarosława Pinkasa, udział wzięły: Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie oraz dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Eksperci podczas dyskusji omówili bieżącą sytuację epidemiologiczną w placówce, podjęte, a także planowane do wdrożenia działania. Do dnia 16 stycznia odnotowano 9 przypadków zachorowań na odrę. W szpitalu wprowadzono szczególny rygor sanitarny. Nie odnotowano zachorowań wśród pacjentów. Przygotowywane są rozwiązania, które zapewnią jak najszybsze przywrócenie płynnego udzielania świadczeń medycznych w szpitalu, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno pacjentów jak i personelu. Oceniono, że dopełnione zostały wytyczne postępowania przeciwepidemicznego, prawidłowo wdrożono procedury, a także przewidziano dodatkowe działania, które pozwolą na możliwie niezwłoczne przywrócenie funkcjonowania szpitala w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo przyjmowanych pacjentów.

Jednocześnie, z uwagi na nadal utrzymująca się tendencję wzrostową zachorowań na odrę w Europie (choroba szerzy się w EU, gdyż w wielu krajach stan zaszczepienia jest suboptymalny,
co oznacza, że jest niższy niż 95%) oraz migrację pracowników ze wschodu, w związku z trwającymi świętami w obrządku prawosławnym, prawdopodobne jest wystąpienie kolejnych przypadków odry na terenie Polski. Podejmowane działania mają na celu skuteczne przerywanie dróg szerzenia się zakażeń.

Główny Inspektor Sanitarny apeluje o dopełnienie obowiązku szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce wobec dzieci, które dotychczas nie zostały zaszczepione.


Źródło: GIS