W związku z przypadkiem wykrycia zakażenia wirusem Zika u osób, które powróciły/przyjechały do Polski z obszaru objętego występowaniem tych zakażeń Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że zakażenie wirusem Zika może szerzyć się jedynie w tych krajach, w których powszechnie występują gatunki komarów, które mają zdolność przenoszenia wirusa. Dlatego też zagrożenie szerzenia się zakażeń wirusa Zika ogranicza się do krajów Ameryki Południowej i Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz wysp Pacyfiku. W krajach europejskich notuje się jedynie przypadki zachorowań u osób powracających z ww. regionów.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat, w którym informuje, iż w Polsce brak jest warunków środowiskowo-klimatycznych, które mogłyby spowodować rozprzestrzenianie się choroby w naszym kraju. Dlatego też, ryzyko wystąpienia przypadków zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem Zika u osób zamieszkujących w Polsce jest związane z wyjazdami turystycznymi do regionów geograficznych powszechnego występowania komarów przenoszących wirusa Zika.

„Zakażenia nie szerzą się z człowieka na człowieka w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Notowano natomiast sytuacje przeniesienia zakażenia drogą płciową” - czytamy w kominikacie.

W opublikowanej w środę informacji Inspektorat wskazuje, że ze względu na istnienie związku pomiędzy zakażeniem Zika i występowaniem wad wrodzonych u płodu w postaci małogłowia (mikrocefalia) kobiety w ciąży, a także kobiety planujące ciążę powinny zdecydowanie odłożyć podróż w rejony występowania Zika.

Kobiety w ciąży oraz kobiety planujące ciążę, które powróciły z regionów występowania wirusa Zika powinny skonsultować się lekarzem ginekologiem-położnikiem, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania diagnostycznego albo udzieli porady w zakresie planowania ciąży.

Równocześnie GIS przypomina, że wystąpienia choroby gorączkowej w okresie do 2-3 tygodni od powrotu z krajów leżących w strefie tropikalnej – w tym regionów występowania wirusa Zika – może wskazywać na zachorowanie na choroby tropikalne, do których należą malaria, denga, żółta gorączka czy też Zika. W takiej sytuacji należy zgłosić się do lekarza i poinformować go o historii podróży.


Źródło: GIS