Szpital w Grudziądzu – po przeprowadzonych w ostatnich tygodniach pierwszych zabiegach – szuka kolejnych pacjentów z terenu całego kraju do radioembolizacji zmian nowotworowych wątroby. Planowanych jest 16 takich procedur.

W kwietniu w szpitalu w Grudziądzu przeprowadzono pięć radioembolizacji wątroby, które sfinansowała zagraniczna firma z Wielkiej Brytanii wytwarzająca mikrosfery z izotopem itru – pierwiastkiem stosowanym w tej metodzie. Zabiegi odbywały się w ramach przygotowań do badania klinicznego EPOCH, były nadzorowane przez osoby szkolące, specjalistów w radioembolizacji szkolących lekarzy na całym świecie. Jest to bardzo innowacyjna metoda stosowana od ponad 10 lat w Europie Zachodniej, nowa w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Sprawdziliśmy się, zarówno jeśli chodzi o sprzęt jak i nasz personel. Nasz szpital został zakwalifikowany do stałego programu radioembolizacji i będziemy te zabiegi kontynuować – mówi lek. med. Wojciech Wolff, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej szpitala w Grudziądzu.

Regionalny Szpital Specjalistyczny rozpoczyna właśnie kwalifikację pacjentów do zabiegów.

- Kwalifikujemy pacjentów do dwóch grup. W jednej grupie będą znajdować się pacjenci poddawani tylko chemioterapii. Druga grupa pacjentów zostanie poddana leczeniu chemioterapii oraz radioembolizacji – mówi Wojciech Wolf.

Jak informuje placówka, samo podanie izotopu itru będzie poprzedzone wykonaniem arteriografii i oceny wątroby, a w szczególności zmian przerzutowych w obrębie wątroby. Pacjenci będą poddani także badaniu naczyniowemu. Chodzi o to, aby zapobiec przedostaniu się itru do innych narządów. Diagnostyka obrazowa z udziałem radiologa zabiegowego i specjalisty medycyny nuklearnej pozwoli upewnić się, że zabieg będzie zaplanowany w bezpieczny sposób.

Najważniejsze kryteria kwalifikacji pacjentów do badania:

Rak jelita grubego z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby (nieoperacyjna choroba w obrębie jednego płata lub obu płatów), u których wystąpiła progresja choroby w wątrobie po pierwszej linii chemioterapii opartej na oksaliplatynie lub irynotekanie. Pacjent musi kwalifikować się do otrzymania standardowej chemioterapii drugiej linii z zastosowaniem: schematu chemioterapii opartego na oksaliplatynie lub schematu chemioterapii opartego na irynotekanie.

U pacjenta nie mogą występować potwierdzone przerzuty pozawątrobowe. Ograniczone, nieokreślone zmiany pozawątrobowe w płucach i/lub węzłach chłonnych są dozwolone (do 5 zmian w płucach, przy czym każda indywidualna zmiana musi mieć wielkość <1 cm; dowolna liczba węzłów chłonnych, przy czym każdy węzeł chłonny musi mieć wielkość <1,5 cm).

Pacjenci mogą już teraz zgłaszać się do sekretariatu Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Nr tel.: 56-641-4079.

Szpital liczy na pomoc lekarzy z całego kraju. Jeśli macie Państwo pacjentów, którzy wstępnie mogliby zakwalifikować się do badania i zabiegów radioembolizacji – skierujcie ich Państwo do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu - czytamy w wydanym komunikacie.

Pacjentom spoza Grudziądza zostanie zwrócony koszt dojazdu.


Źródło: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu