W 2017 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. osób, w tym 612,6 tys. honorowych. Dokonano 1305,6 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. donacji krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza - poinformował główny Urząd Statystyczny.

W 2017 r. krew i jej składniki oddały 612 783 osoby, w tym 612 588 dawców honorowych. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba krwiodawców zmniejszyła się o 9,4 tys. osób (o 1,5%). Zbiorowość krwiodawców stanowiła 2,4% ludności w wieku 18–65 lat. Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 dawców.

Największą liczbę krwiodawców zarejestrowano w województwie wielkopolskim – 68,7 tys. osób, a w dalszej kolejności w woj. mazowieckim (68,7 tys. dawców) i woj. śląskim (65,5 tys. dawców). Krwiodawcy z tych trzech województw stanowili 33,1% ogółu wszystkich dawców krwi. Najmniej osób oddało krew w placówkach zlokalizowanych na terenie województwa. opolskiego – 13,6 tys. osób.

W 2017 roku liczba donacji krwi i jej składników wyniosła 1305,6 tys., z czego 1225,7 tys. pobrań dotyczyło krwi pełnej. Odnotowano 39,5 tys. donacji osocza, czyli o 3,5 tys. mniej niż w roku poprzednim (spadek o 8,2%). Średnio na jednego dawcę przypadały 2 pobrania.

Największa liczba donacji krwi pełnej wystąpiła w województwie śląskim – 150,2 tys. pobrań (12,3% w skali kraju), a osocza w województwie wielkopolskim – 9,4 tys. donacji (23,8% pobrań w kraju).

W 2017 r. wyprodukowano ponad 3 mln jednostek koncentratu krwinek i osocza, w tym 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych (wzrost o 9,0 tys. jednostek w porównaniu z rokiem poprzednim) i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza (wzrost o 6,3 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim).


Źródło: GUS