Na koniec 2017 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 808,1 tys. kuracjuszy, w tym 734,4 tys. leczonych stacjonarnie. W 25 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 64,2 tys. pacjentów - wynika z danych Głównego Urządu Statystycznego.

Jak poinformował GUS, na koniec 2017 r. funkcjonowało 49 szpitali uzdrowiskowych (w tym 6 dla dzieci), 191 sanatoriów uzdrowiskowych (w tym 3 dla dzieci i 1 sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym), 14 przychodni i 17 zakładów przyrodoleczniczych obsługujących kompleksy uzdrowiskowe.

Stacjonarną opiekę uzdrowiskową zapewniały szpitale i sanatoria uzdrowiskowe, które na koniec roku dysponowały 44,4 tys. łóżek (wzrost o 0,7% w porównaniu z rokiem poprzednim). Populacja pacjentów przebywających w ciągu roku na leczeniu w trybie stacjonarnym wyniosła 734,4 tys. osób (spadek o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego). Kobiety stanowiły 60,8%, pacjentów leczonych stacjonarnie, natomiast osoby w wieku 65 lat i więcej – 46,0%.

Średni czas pobytu kuracjusza w opiece stacjonarnej wyniósł 16,7 dnia.

Więcej danych na temat działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 roku dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.