W czasopiśmie Heart ukazało się badanie, w którym naukowcy ocenili wpływ hartowania serca na odległość na krótkoterminowe wyniki kliniczne pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi wszczepienia by-passów i operacjom zastawek.

W badaniu uczestniczyło 180 osób. Grupę 90 losowo przydzielonych pacjentów przed zabiegiem poddano hartowaniu poprzez 2 cykle po 5 minut niedokrwienia kończyny górnej i dolnej, za pomocą nadmuchanego mankietu do pomiaru ciśnienia. Pozostałe 90 osób stanowiło grupę kontrolną.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że krótkoterminowe wyniki pacjentów poddanych hartowaniu na odległość są wyraźnie lepsze niż u pacjentów z grupy kontrolnej. Należy jednak wykonać dalsze badania, aby dokładnie ustalić korzyści wynikające ze stosowania tej procedury.

Więcej: redakcjaopenmedica. [Opublikowano dnia: 2015-03-18]. Hartowanie mięśnia sercowego. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/doniesienia/34864 [Pobrano dnia: 2015-04-01].