Według badań przeprowadzonych przez University of East Anglia, hormonalna terapia zastępcza (HTZ) może pomóc w zapobieganiu otępieniu typu alzheimerowskiego u kobiet zagrożonych rozwojem tej choroby. Badanie pokazuje, że stosowanie HTZ wiąże się z lepszą pamięcią, funkcjami poznawczymi i większą objętością mózgu w późniejszym życiu u kobiet posiadających gen APOE4, który jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera. Zespół badawczy stwierdził, że HTZ była najskuteczniejsza, gdy została wprowadzona na wczesnym etapie menopauzy w okresie okołomenopauzalnym. Profesor Anne-Marie Minihane z Norwich Medical School UEA i dyrektor Norwich Institute for Healthy Aging w UEA prowadziła badanie we współpracy z prof. Craigiem Ritchiem z Uniwersytetu w Edynburgu.

Profesor Minihane powiedział: „Wiemy, że 25 procent kobiet w Wielkiej Brytanii jest nosicielkami genu APOE4 i że prawie dwie trzecie pacjentów z chorobą Alzheimera to kobiety.

„Uważa się, że oprócz dłuższego życia przyczyną większej częstości występowania kobiet są skutki menopauzy i większy wpływ genetycznego czynnika ryzyka APOE4 na kobiety. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy HTZ może zapobiec pogorszeniu funkcji poznawczych u nosicieli APOE4 z grupy ryzyka”.

Zespół badawczy przeanalizował dane od 1178 kobiet uczestniczących w europejskiej inicjatywie zapobiegania demencji typu alzheimerowskiego, która została powołana do badania stanu zdrowia mózgów uczestników w czasie.

Projekt obejmował 10 krajów i śledził stan mózgów uczestników zarówno zdrowych jak i tych z demencją. Uczestnicy zostali włączeni, jeśli mieli ponad 50 lat i byli wolni od demencji. Zespół badawczy przeanalizował swoje wyniki, aby przeanalizować wpływ HTZ na kobiety będące nosicielkami genotypu APOE4.

Dr Rasha Saleh, również z Norwich Medical School UEA, powiedziała: „Odkryliśmy, że stosowanie HTZ wiąże się z lepszą pamięcią i większą objętością mózgu wśród zagrożonych nosicieli genu APOE4. Zależności te były szczególnie widoczne, gdy HTZ wprowadzono stosunkowo wcześnie, jeszcze przed wystąpieniem menopauzy.

„Jest to naprawdę ważne, ponieważ od 20 lat dostępne są bardzo ograniczone opcje leków na chorobę Alzheimera i istnieje pilna potrzeba opracowania nowych metod leczenia.

Profesor Anne Marie Minihane powiedziała: „Nasze badania dotyczyły powiązań z funkcjami poznawczymi i objętością mózgu za pomocą skanów MRI. Nie przyglądaliśmy się przypadkom demencji, ale wydajność poznawcza i mniejsza objętość mózgu pozwalają przewidzieć przyszłe ryzyko demencji.”

Profesor Michael Hornberger z Norwich Medical School UEA powiedział: „Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić z całą pewnością, że HTZ zmniejsza ryzyko demencji u kobiet, ale nasze wyniki podkreślają potencjalne znaczenie HTZ i spersonalizowanej medycyny w zmniejszaniu ryzyka choroby Alzheimera.

„Kolejnym etapem tych badań będzie przeprowadzenie próby interwencyjnej w celu potwierdzenia wpływu wczesnego rozpoczęcia HTZ na funkcje poznawcze i zdrowie mózgu. Ważna będzie również analiza, które rodzaje HTZ są najbardziej korzystne” – dodał.

Profesor Craig Ritchie z Uniwersytetu w Edynburgu powiedział: „To ważne odkrycie z badania EPAD Cohort podkreśla potrzebę zakwestionowania wielu założeń dotyczących wczesnej choroby Alzheimera i jej leczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę zdrowie mózgu kobiet. Wpływ zarówno na funkcje poznawcze, jak i zmiany w mózgu na MRI potwierdza pogląd, że HTZ przynosi wymierne korzyści. Te wstępne wyniki wymagają jednak powtórzenia w innych populacjach”.

Źródło: medicalxpress.com