12-13 stycznia 2022r. on-line

I Ogólnopolska Konferencja Kardiologia i Choroby Metaboliczne Wieku Podeszłego odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2022r. w formie on-line. Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. dr hab.n.med. Piotr Janowski. Patronat merytoryczny i nadzór naukowy pełni Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP.

W programie konferencji m.in.:

 • Najnowsze doniesienia naukowe dla lekarzy praktyków
 • W poszukiwaniu straconego czasu - kompleksowa kontrola czynników ryzyka: nadciśnienia, hipercholesterolemii oraz glikemii u seniorów
 • Profilaktyka zaburzeń metabolicznych
 • Leczenie cukrzycy u osób w wieku podeszłym
 • Nowoczesne leczenie hipolipemizujące
 • Postępowanie w otyłości u osób młodych i w wieku podeszłym
 • Warsztaty EKG: zmiany elektrokardiograficzne u osób z chorobami wieku podeszłego
 • Postępowanie u starszych pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi
 • Wytyczne dotyczące leczenia niewydolności serca u osób w wieku podeszłym
 • Serce, nerki, metabolizm – jeden pacjent, trzy obszary działania
 • Problem inercji terapeutycznej w cukrzycy typu 2

Szczegóły >> termedia.pl