8-9 czerwca 2018r. Warszawa

Program konferencji uwzględni złożoność problematyki związanej z rozumieniem przyczyn, patomechanizmu, diagnostyki i leczenia otępienia oraz najczęstszych kontrowersji dotyczących otępienia w codziennej praktyce lekarskiej.

Komitet organizacyjny:

prof. Tomasz Gabryelewicz
prof. Maria Barcikowska
dr Anna Barczak

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy: Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

Szczegóły >> www.termedia.pl