Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zapowiada, że we wrześniu uruchomi Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czyli bezpłatną aplikację, dzięki której każdy obywatel otrzyma dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach medycznych. Natomiast od października możliwe będzie wystawianie i realizacja elektronicznych recept.

IKP i e-Recepta, to część projektu P1, który zakłada budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej różnym interesariuszom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.  Projekt w znacznej mierze finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Dotacja opiewa na 850 mln zł.

Jak zapowiada Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, osoby, które będą chciały skorzystać z e-recepty, po wystawianiu jej przez lekarza, będą mogły zobaczyć ją na swoim koncie mailowym lub właśnie w Internetowym Koncie Pacjenta.

Pacjent, który będzie korzystał z Internetowego Konta Pacjenta, będzie podawał w aptece numer pesel i krótki kod, który otrzyma SMS-em - farmaceuta dzięki temu będzie miał dostęp do recepty i ją zrealizuje.

Drugą opcją jest wysłanie recepty na pocztę elektroniczną. Taką receptę będzie można wyświetlić na smartfonie i pokazać w aptece - farmaceuta przy pomocy czytnika odczyta z ekranu kod kreskowy na dokumencie i wyda zapisane leki. Pacjent, który nie ma telefonu, będzie mógł otrzymać wydrukowany kod.

Elektroniczne recepty funkcjonują już w kilku krajach europejskich, między innymi w krajach skandynawskich i w Hiszpanii.