Eksperci określili i ocenili standardy skutecznej i zindywidualizowanej opieki nad dziećmi w kilku krajach UE.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku umiera 6,3 mln dzieci w wieku poniżej 5 lat, a 200 mln nie osiąga pełnego potencjału rozwojowego. Wraz z coraz powszechniejszym dostrzeżeniem faktu, że zdrowie w młodości stanowi podstawę dobrego samopoczucia przez całe życie, znaczenia nabierają polityki i programy mające na celu poprawę zdrowia dzieci.

Istniejące modele podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi bazują zazwyczaj na usługach ogólnych lekarzach rodzinnych lub pediatrów. Brak jednak zgody co do najlepszego sposobu świadczenia takich usług i są one bardzo zróżnicowane w całej Europie. Finansowany przez UE projekt MOCHA odpowiada na to wyzwanie poprzez analizę różnych aspektów podstawowej opieki nad dziećmi w 30 krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Badanie obejmuje różne dyscypliny, w tym medycynę, pielęgniarstwo, ekonomię, informatykę, socjologię i zarządzanie polityką.

Naukowcy zaangażowani w projekt dokonali przeglądu aktualnych standardów i opublikowali swoje sugestie w czasopiśmie „The Lancet Child & Adolescent Health”. Przedstawili w nich zbiór podstawowych zasad i wymogów dotyczących optymalnej opieki zdrowotnej po „przeanalizowaniu danych zebranych w szeregu obszarów, takich jak integracja opieki nad dzieckiem na płaszczyźnie intensywna opieka–społeczność, płaszczyźnie skierowanie–wypisanie z placówki, płaszczyźnie opieki społecznej, gotowości personelu pielęgniarskiego do praktyki oraz doświadczeń dziecka i rodziny”.

W tym samym artykule naukowcy stwierdzają: „Trzy główne zasady, oparte na podejściu skoncentrowanym na dziecku, to: dostęp do opieki, współtworzenie opieki oraz skuteczne zintegrowane zarządzanie”. Dodają też: „Te zasady i standardy dostarczają środków pozwalających na porównanie istniejących usług na rzecz dzieci ze złożonymi potrzebami w zakresie opieki, umożliwiają wpływanie na politykę w odniesieniu do świadczenia usług na rzecz tych dzieci oraz dostarczają zestawu wskaźników, za pomocą których można ocenić przyszły rozwój usług w tym obszarze”.

Najlepsze praktyki

Projekt MOCHA (Models of Child Health Appraised) powstał z myślą o zdobyciu i przeanalizowaniu kluczowych informacji na temat szeregu zagadnień dotyczących podstawowej opieki nad dziećmi w Europie. Obejmowały one świadczenie opieki ponad podziałami organizacyjnymi, takimi jak opieka podstawowa i specjalistyczna, opieka społeczna oraz edukacja. Ocena MOCHA dotyczyła również opieki kompleksowej oraz szkolnej opieki zdrowotnej i opieki nad młodzieżą. Ponadto uczestnicy projektu MOCHA przyjrzeli się kwestiom dotyczącym sprawiedliwości w zapewnianiu i dostarczaniu świadczeń dla wszystkich dzieci oraz korzystania z systemów elektronicznej rejestracji w opiece zdrowotnej nad dziećmi. Opracowano również mierniki jakości, skuteczności, kosztów i siły roboczej.

Projekt MOCHA koncentruje się na profilaktyce i zdrowiu. Jak czytamy w serwisie CORDIS: „Istnieje potrzeba skoncentrowania się na opiece profilaktycznej oraz na promowaniu dobrego zdrowia w społeczeństwie, które zasadniczo jest w dobrej kondycji i może rozwijać właściwe nawyki prowadzące do zdrowej dorosłości i starości, a ma to szczególne znaczenie w czasie, gdy kilka nowych państw członkowskich dokonuje przeglądu i rozwija swoje systemy opieki zdrowotnej”. Projekt wkracza obecnie w końcową fazę, a jego partnerzy opracują oparte na dowodach zalecenia dotyczące optymalnych modeli opieki zdrowotnej nad dziećmi i zasugerują, w jaki sposób kraje mogą je wdrożyć.

© Unia Europejska, [2018] | źródło: CORDIS