Osoby przyzwyczajone do tego, że resort zdrowia publikuje wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych raz na dwa miesiące mogą być zdziwione, że do tej pory nie pojawił się komunikat w tej sprawie. Uspokajamy - resort ma na to jeszcze miesiąc, gdyż po wejściu w życie przepisów tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej wydłużony został termin ogłaszania obwieszczenia refundacyjnego z dwóch miesięcy do trzech.

Od tego roku nowy wykaz leków refundowanych publikowany jest raz na kwartał, a nie jak dotychczas - co dwa miesiące. Kolejna lista refundacyjna będzie zatem obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

W czasie prac nad ustawą resort zdrowia tłumaczył, że zmiana ta znacznie usprawni pracę oraz umożliwi lepsze planowanie zakupów w aptekach.

„Polscy farmaceuci wielokrotnie zwracali uwagę, że tak częsta zmiana listy refundacyjnej (co 2 miesiące) nie sprzyja stabilności ich pracy oraz znacząco utrudnia gospodarowanie lekami. W obawie przed zmianą sztywnych cen (i ewentualnymi stratami) apteki ograniczały wielkość asortymentu, co znacząco wpływało na dostępność leków oraz sprawiało, że wydłużał się czas, w jakim pacjenci mogli zrealizować receptę. Rodziło to niezadowolenie wśród pacjentów oraz niepokojące przerwy w terapii niesprzyjające ani jej bezpieczeństwu, ani skuteczności” - napisano w uzasadnieniu projektu DNUR.

Zdaniem ministerstwa, częste zmiany mogły też prowadzić do niedoinformowania personelu medycznego w zakresie nowych refundowanych produktów i ich wskazań.

„System powinien w większym stopniu zapewniać spokój i stabilizację pacjentom oraz podmiotom uczestniczącym w obrocie produktami leczniczymi, niż wzbudzanie niepotrzebnych negatywnych emocji podczas tego procesu. Wzrost jego jakości i stabilności to powody, dla których zdecydowano o wprowadzeniu takiego rozwiązania” - uzasadnił resort zdrowia.