W dniach 12-13.04.2016 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu przeprowadzono 2 implantacje z wszczepami ucha środkowego. W obu przypadkach zastosowano urządzenie firmy Cochlear o nazwie MET.

Pierwsza pacjentka to osoba z obustronnym niedosłuchem typu czuciowo-nerwowego na poziomie 70 dB, u której klasyczne aparaty słuchowe nie dawały komfortu słyszenia. Podejrzewając u wyżej wymienionej otosklerozę ślimakową, operacje rozpoczęto od inspekcji w okolicy okienka owalnego i strzemiączka. Po stwierdzeniu prawidłowej jego ruchomości przystąpiono do wszystkich etapów instalowania implantu MET. Wybrano sposób stymulacji poprzez wzmocnienie ruchów kowadełka. Pomiary śródoperacyjne wykazały prawidłowe położenie urządzenia i w związku z tym dobrą jego funkcję.

Druga operowana osoba, również z obustronnym niedosłuchem typu czuciowo-nerwowego bez cech uszkodzenia przewodzeniowego, poddana została założeniu tego samego urządzenia z tym samym sposobem wzmocnienia przewodzenia dźwięku. Operacja przebiegła bez powikłań z dobrym efektem końcowym.

Klinika przypomina, że pierwsza tamtejsza operacja implantu MET wymagała pobudzania błony bębenkowej wtórnej w okienku okrągłym, a więc sposób zamontowania urządzenia był zupełnie inny.


Źródło: Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu