Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie podkomisji po rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Podkomisja wnosiła o przyjęcie projektu ustawy.

Proponowane przepisy mają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa otrzymają narzędzia, które zwiększą skuteczność nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

Projekt przewiduje m.in.:

  • Obowiązek zgłaszania zakładów wytwarzających kosmetyki do wykazu prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  • Stworzenie systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków (Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych).
  • Wskazuje organy, które będą mogły korzystać z informacji umieszczonych przez przedsiębiorców w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych, prowadzonej przez Komisję Europejską. W bazie tej zgłaszane są również tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w przypadku podjęcia właściwego leczenia. Zaproponowano, aby minister zdrowia ustalił w rozporządzeniu ośrodek uprawniony do udzielania stosownych informacji lekarzom w wyżej określonych sytuacjach.
  • Minister zdrowia ustali w rozporządzeniu metody badań (oznaczeń) potrzebnych do kontroli bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Podkomisja nadzwyczajna zaproponowała 43 poprawki do rządowego projektu ustawy. Komisja zdrowia przyjęła je wszystkie.