Według badań opublikowanych w czasopiśmie PLOS Biology komórki pochodzące ze szpiku kostnego odgrywają rolę w zmianach w macicy myszy przed i podczas ciąży, umożliwiając implantację zarodka i zmniejszając ryzyko utraty ciąży. Chociaż badanie przeprowadzono na myszach, istnieje możliwość, że dysfunkcja komórek progenitorowych pochodzących ze szpiku kostnego może przyczynić się do niepowodzenia implantacji i utraty ciąży u kobiet.

Prekursory szpiku kostnego mogą stać się komórkami krwi lub tkanek. W macicy różnicują się do komórek tkanki endometrium w wyściółce macicy, ale do tej pory nie było wiadomo, czy mają one funkcję w trakcie trwania ciąży. Reshef Tal i koledzy z Yale School of Medicine opracowali protokół przeszczepu szpiku kostnego, który zachował funkcję jajników i funkcji rozrodczych, umożliwiając im po raz pierwszy śledzenie tych komórek w ciąży, pokazując, że w czasie ciąży komórki ze szpiku kostnego były preferencyjnie rekrutowane do macicy i były skoncentrowane w pobliżu miejsca implantacji po matczynej stronie łożyska. Autorzy wykazują, że po dotarciu do macicy komórki te namnażają się i stają się tak zwanymi komórkami szczątkowymi, czyli wyspecjalizowanymi komórkami macicy, które mają kluczowe znaczenie dla pielęgnacji zarodka i wspierania jego implantacji.

Następnie autorzy wykorzystali myszy pozbawione Hoxa11, białka występującego w komórkach macicy, ale także w komórkach progenitorowych pochodzących ze szpiku kostnego. U tych myszy występowały wady w obrębie macicy i nie mogły zajść w ciążę. Myszy z częściowym niedoborem Hoxa11 mogą zajść w ciążę, ale mogą wystąpić pewne komplikacje w trakcie jej trwania. Istotne jest to, że autorzy stwierdzili, że po otrzymaniu przeszczepu szpiku kostnego od zdrowych myszy, myszy z niedoborem Hoxa11 “włączyły” geny zaangażowane w przygotowanie błony śluzowej macicy na ciążę i zaszły w ciążę. U myszy z częściowym niedoborem Hoxa11 przeszczep szpiku kostnego od zdrowych myszy zapobiegał utracie ciąży, co skutkowało prawidłową liczbą potomstwa.

Nawracająca utrata ciąży u ludzi dotyczy 1-2% par i zwykle jest niewyjaśniona. Produkcja Hoxa11 jest zaangażowana w implantację u ludzi, a kilka badań wykazało, że poziomy białka Hoxa11 są zmniejszone w stanach związanych z komplikacjami w przypadku ciąży, takimi jak: endometrioza, mięśniaki gładkie podśluzówkowe i utrata ciąży. Odkrycia ujawniają rolę komórek progenitorowych pochodzących od szpiku kostnego Hoxa11- dodatnich w macicy myszy, a autorzy sugerują dalsze prace w celu zbadania roli tych komórek w implantacji i ciąży u ludzi.

Autorzy badania mówią: „Powszechnym myśleniem o szpiku kostnym w odniesieniu do ciąży jest to, że jest on źródłem wielu komórek odpornościowych, które odgrywają ważną rolę w relacji matka-płód. Badanie to pokazuje po raz pierwszy, że szpik kostny jest również źródłem nieimmunizowanych komórek w macicy u kobiety w ciąży. Wykazujemy, że komórki progenitorowe szpiku kostnego są mobilizowane do krążenia w czasie ciąży i znajdują się w macicy, gdzie stają się komórkami obojętnymi i mają istotny wpływ na ekspresję genów w środowisku macicy i ostatecznie pomagają zapobiegać utracie ciąży ”.

Autorzy podkreślają: „Obecnie tłumaczymy te odkrycia w odniesieniu do ludzi, aby lepiej zrozumieć rolę, jaką komórki te odgrywają w nawracającym niepowodzeniu implantacji i nawracającej utracie ciąży czyli dwóch stanach, które są niewyjaśnione w większości przypadków i nie mają skutecznego leczenia. Wyniki tego badania otwierają nowe, ekscytujące ścieżki badań nad przyczyną tych schorzeń, a także opracowują nowe metody leczenia cierpiących na nie kobiet ”.

Źródło: sciencedaily.com