10 listopada 2016 r. minister zdrowia skierował do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej. Wprowadzają one do tzw. koszyka nowe świadczenie – opiekę kompleksową po zawale mięśnia sercowego.

W skład kompleksowej opieki dla pacjentów po zawale serca wejdą cztery moduły świadczeń:

- zabiegi kardiologii interwencyjnej,

- kompleksowa rehabilitacja i edukacja,

- elektroterapia,

- specjalistyczna opieka kardiologiczna (obejmująca konsultacje z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii).

Nowe rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy jakości i efektywności leczenia. „Zapewnienie pacjentom po zawale dostępu do dalszej terapii, która jest niezbędna ze względu na stan ich zdrowia, jest w pełni uzasadnione zarówno z klinicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia” - czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Ministerstwo ocenia, że obecnie świadczenia te nie są zapewnione na właściwym poziomie – czas oczekiwania na nie jest zbyt długi i nie wszyscy chorzy są nimi objęci.

„Tymczasem, jeżeli po wykonaniu kosztownych zabiegów kardiologii interwencyjnej pacjent nie ma zapewnionej kontynuacji leczenia, efekty zdrowotne nie mogą być zadowalające. W sytuacji, gdy wskaźnik śmiertelności jednorocznej w tej grupie pacjentów wynosi około 10 procent, wprowadzenie kompleksowej i skoordynowanej opieki jest koniecznością. Dzięki temu pacjenci będą mieli zapewnione nie tylko zabiegi ratujące życie, lecz także niezbędną rehabilitację kardiologiczną, a w razie potrzeby – kolejne wizyty kontrolne” - argumentuje resort.

Termin zgłaszania uwag do projektów upływa 1 grudnia 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia