Służby Narodowego Funduszu Zdrowia zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym wykryły wzmożoną aktywność systemu informatycznego dwóch podmiotów medycznych. Chodzi o wysyłanie zapytań do bazy eWUŚ. Zapytania nie dotyczyły danych medycznych. Sprawą zajmują się odpowiednie służby.

NFZ zakwalifikował te zdarzenia, jako zwiększoną aktywność w celu sprawdzenia stanu ubezpieczenia przez podmioty uprawnione. Zgodnie z procedurami powiadomione zostały właściwe służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. Złożone zostało także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprzęt w placówkach medycznych został zabezpieczony.

Fundusz poinformował, że podjęto również decyzję o zablokowaniu tym podmiotom dostępu do systemu eWUŚ. Nad wyjaśnieniem sprawy pracuje też specjalny zespół ekspertów w NFZ. System eWUŚ jest stale monitorowany, a nad jego bezpieczeństwem czuwa NFZ.

System eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Źródło: NFZ