Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim opublikowała komunikat w sprawie lekarza Andrija K. podejrzanego o dokonanie zabójstwa 86-letniego pacjenta Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., poprzez odłączenie go od urządzeń podtrzymujących życie.

Poniżej publikujemy treść komunikatu w całości:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. nadzoruje pod sygn. 3038-1.Ds. 18.2024 śledztwo prowadzone przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., przeciwko lekarzowi Andrijowi K. podejrzanemu o czyn z art. 148 § 1 kk.

Przedmiotowe postępowanie przygotowawcze zostało zainicjowane przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp., jednakże wobec jego wagi zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp.

Andrij K. podejrzany jest o dokonanie zabójstwa 86-letniego Daniela Z., pacjenta Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., poprzez odłączenie go od urządzeń podtrzymujących życie.

Na wniosek prokuratury wobec wyżej wymienionego podejrzanego, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzja ta wskutek zażalenia złożonego przez obrońcę Adrija K. została utrzymana w mocy przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

Nadto dwie inne osoby usłyszały zarzuty narażenia Daniela Z. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

W kontekście dotychczasowych doniesień medialnych zauważyć należy, iż elementarną przesłanką dla stosowania wszelkich środków zapobiegawczych, a zwłaszcza najsurowszego z nich, tymczasowego aresztowania, jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu czynu. W niniejszym przypadku, niezależnie od prokuratury, istnienie tej przesłanki potwierdziły również wskazane uprzednio Sądy.

Aktualnie trwają intensywne czynności procesowe, mające na celu zgromadzenie materiału dowodowego pozwalającego na weryfikację ustalonego dotychczas przebiegu zdarzeń mających miejsce na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim