9-10 kwietnia 2022r. Warszawa / Centrum Dydaktyczne WUM

Konferencja Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie to trzecia edycja ogólnopolskiego wydarzenia zrzeszającego studentów, doktorantów i lekarzy z całej Polski. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, ma umożliwić ambitnym, młodym ludziom prezentację wyników swoich badań, zgłębienia wiedzy z zakresu nauk biomedycznych oraz promocję nauki.

Dwudniowa konferencja to także szansa na zdobycie umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w warsztatach z USG prenatalnego czy porodu siłami natury. Warsztaty prowadzone są przez lekarzy z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr n.med. Zbigniew Gaciong oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr n.med. Rafał Krenke.

Szczegóły >> dlaszpitali.pl