Innowacyjne badania wspierające sektor Life Science w tworzeniu nowych leków i terapii zostaną zaprezentowane 17 kwietnia w Warszawie na konferencji „CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”.

Na celowniku twórców Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) są choroby onkologiczne, układu sercowo-naczyniowego i neurodegeneracyjne. Konsorcjum uczelni i instytutów PAN jest koordynowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

CePT koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych i poprawić jakość życia Polaków. Chodzi m.in. o nowotwory, problemy kardiologiczne, a także chorobę Alzheimera i Parkinsona. Nadrzędnym celem jest wprowadzenie potencjalnych odkryć do praktyki. Dlatego też jednym z kluczowych elementów konferencji będzie prezentacja najnowszych, innowacyjnych projektów badawczych i rozwiązań prowadzonych przez naukowców z CePT, wspierających przemysł w tworzeniu nowych leków i terapii.

Przedstawiony zostanie również projekt utworzenia Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Centrum Medycyny Translacyjnej w Polsce.

Eksperci omówią problemy z transferem technologii i wyceną własności intelektualnej. Naukowcy i przedsiębiorcy zaprezentują sposoby zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją prac B+R, jak również zwiększenia dostępnych źródeł finansowania projektów i programów badawczych.

Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Serwis PAP - Nauka i Zdrowie jest patronem medialnym konferencji.

W zjeździe organizowanym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wezmą udział przedstawiciele świata nauki, firmy i inwestorzy z całej Polski działający w obszarze Life Science oraz przedstawiciele przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl