O tym, jak trudną chorobą jest hemofilia, dlaczego tak niezwykle potrzebny jest Narodowy Program jej leczenia oraz jak wygląda codzienna praktyka opieki nad chorymi, mówili specjaliści na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.

Eksperci przedstawili także najważniejsze elementy Programu, zwracając szczególną uwagę na konieczność rozbudowy ośrodków leczenia chorych, objęcia dostawami domowymi ciężko dotkniętych pacjentów oraz wdrożenia systemu e-Hemofilia.

Podczas konferencji nastąpiło również wręczenie honorowych podziękowań ekspertom wyjątkowo oddanym leczeniu chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Źródło: Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia