W ramach Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów, którzy zapewnią dostęp do pomocy dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Dzieci i młodzież będą mogli korzystać z telefonicznej linii wsparcia oraz konsultacji poprzez e-mail i chat.

Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym to program realizowany w latach 2024-2025. Jego celem jest poprawa dostępności do pomocy dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym lub doświadczających zaburzeń psychicznych. Pomoc ma być całodobowa, bezpłatna, szybka i anonimowa. Możliwość skorzystania z łatwo dostępnej konsultacji interwencyjnej jest szczególnie istotna w przypadku zagrożenia suicydalnego.

Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Zdrowia ePUAP na adres: /8tk37sxx6h/konkursdzp do dnia 5 marca 2024 r., do godz. 16:00.

Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 pod numerami telefonów: 539-039-517, 532-394-215.

Szczegółowe informacje tutaj.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia