W lutym 2015 roku odbyło się spotkanie polskich ekspertów z dziedziny okulistyki poświęcone leczeniu jaskry w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS), ze szczególnym uwzględnieniem leków bez konserwantów.

W spotkaniu uczestniczyli profesorowie okulistyki, kierownicy wielu klinik okulistycznych, w tym członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Podczas spotkania opracowano konsensus dotyczący wskazań́ do leczenia Taflotanem (tafluprostem), preparatem zawierającym analog prostaglandyny bez konserwantów.

Tekst konsensusu grupy ekspertów PTO, dotyczącego stosowania Taflotanu, który został zatwierdzony na ostatnim zebraniu ZG PTO, można pobrać ze strony Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – pto.com.pl