21 maja w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie przeprowadzono – po raz pierwszy w Polsce – operację endoskopowego wycięcia tarczycy przez przedsionek jamy ustnej z wykorzystaniem metody śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych. Zastosowana technika minimalizuje ryzyko wystąpienia dysfonii pooperacyjnej, pozwala na zachowanie niezmienionego głosu i nie pozostawia blizny na szyi. Zabiegowi poddano dwie pacjentki.

Jak poinformowała Uczelnia, operacje przeprowadzili prof. Marcin Barczyński oraz dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ z Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM. Do udziału w zabiegach – w charakterze tutorów – zostali zaproszeni: prof. Gianlorenzo Dionigi (University of Messina, Sycylia, Włochy) i prof. Ozer Makay (Ege University, Izmir, Turcja).

Technika operacji TOETVA – endoskopowego wycięcia tarczycy przez przedsionek jamy ustnej (ang. TransOral Endoscopic Thyroidectomy by Vestibular Approach; TOETVA) – wpisuje się w nurt zabiegów bez pozostawiania blizn na skórze, czyli operacji przez naturalne otwory ciała (ang. Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery; NOTES). W technice tej dostęp operacyjny do tarczycy uzyskuje się nie jak w klasycznej chirurgii tarczycy – poprzez wykonanie cięcia kołnierzowego w dolnej części szyi – lecz małoinwazyjnymi metodami endoskopowymi przez przedsionek jamy ustnej po założeniu trzech trokarów, co pozwala na uniknięcie cięcia na skórze szyi i uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego po operacji wynikającego z braku blizny. Niewielkie rany po trokarach w obrębie przedsionka jamy ustnej szybko się goją.

Wskazaniem do zabiegu w przypadku obu pacjentek były guzy tarczycy o średnicy około 3 cm, zweryfikowane w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej jako zmiany łagodne, jednak w toku obserwacji ulegające systematycznej progresji, co doprowadziło do objawów uciskowych na tchawicę. Już cztery godziny po zabiegu pacjentki mogły chodzić, przyjmowały płynną dietę, a następnego dnia zostały wypisane do domu.

Technika operacji TOETVA została opracowana w 2014 roku w Bangkoku przez dr. Anuwonga (Tajlandia), a następnie wystandaryzowana i wdrożona w ponad 20 wysokospecjalistycznych ośrodkach zajmujących się małoinwazyjną chirurgią endokrynologiczną na całym świecie m.in. w Azji (Tajlandia, Korea Południowa, Wietnam), Ameryce (USA, Brazylia) oraz Europie (Włochy, Niemcy, Turcja).

W Klinice Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM – działającej na bazie Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – wykonuje się rocznie ponad 1000 operacji tarczycy, przytarczyc i nadnerczy, zarówno ze wskazań nienowotworowych, jak i onkologicznych, korzystając na co dzień z nowoczesnych technologii i nowatorskich rozwiązań operacyjnych.

Klinika uczestniczy w projekcie EUROCRINE – ogólnoeuropejskiej bazie operacji endokrynnych, której celem jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie chirurgii gruczołów dokrewnych w instytucjach partnerskich na obszarze 24 stowarzyszonych krajów europejskich. O wysokiej pozycji krakowskich chirurgów na arenie międzynarodowej świadczy także fakt, że w trakcie odbywającej się w dniach 16-18 maja 2019 roku w Grenadzie (Hiszpania) VIII Konferencji Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (ESES) prof. Marcin Barczyński został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Stowarzyszenia EUROCRINE, a dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ – powołany do pełnienia funkcji Audytora tej organizacji.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum