Do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy dotarł długo oczekiwany synoptofor. Aparat placówka otrzymała od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach akcji dedykowanej dziecięcej okulistyce w 2022 roku. Ten nowoczesny sprzęt okulistyczny przeznaczony jest do diagnozowania i leczenia zeza oraz obuocznego widzenia.

- Będzie służył naszym wychowankom w codziennej rehabilitacji wzroku, mającej na celu usprawnianie prawidłowego widzenia – powiedziała Dorota Multan, dyrektor Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy.

Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka Joanna Masojć.

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy mieści się w Legnicy na ulicy Andromedy 14. Jest to jedyna tego typu placówka na Dolnym Śląsku i jedna z nielicznych na terenie kraju. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Legnicę. Przedszkole zapewnia bezpłatne ćwiczenia ortoptyczno-pleoptyczne oraz bezpłatną opiekę okulisty i ortoptystki. Placówka przeznaczona jest dla dzieci z wadami widzenia, a w szczególności dla dzieci słabowidzących, w tym z zezem. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty.


Fot. UM Legnica