Lekarze i świadczeniodawcy skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się ponownie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie wspólnych, konstruktywnych działań oraz możliwości i koniecznych zmian dotyczących wdrażania e-zwolnień.

– Mimo tak licznych działań i wydanych milionów na e-ZLA, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie może pochwalić się pozytywnym wynikiem w tym zakresie, gdyż tylko nieliczna grupa lekarzy podjęła się i ma możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej – podkreślają lekarze PPOZ.

Podczas spotkania, które odbyło się 22 sierpnia bieżącego roku w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a w których uczestniczyli również przedstawiciele PPOZ, dyskutowano o warunkach kontraktowania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej w IV kwartale 2018 roku. Jednym z tematów były e-zwolnienia.

PPOZ (po raz kolejny argumentując swoje stanowisko możliwościami podmiotów medycznych: starszy wiek kadry, brak młodych lekarzy oraz odpowiedniej sieci informatycznej) zaproponowało pozostawienie możliwości fakultatywnego sposobu ich wystawiania, przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowej gratyfikacji dla placówek, które podejmą się tego zadania, wystawiających e-ZLA, w postaci ryczałtu doliczonego do stawki kapitacyjnej. Co pozwoli doposażyć placówkę sprzętowo, zainstalować odpowiednie łącza internetowe – o ile są dostępne oraz zatrudnić dodatkowo osobę do pomocy i utrzymać system w stałej gotowości.

PPOZ podkreśliło, że rozwiązanie tego problemu ma znaczący wpływ na dalsze umowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, które wygasają 30 września 2018.

Strony spotkania zapowiedziały chęć dalszych negocjacji w tej sprawie z Ministrem Zdrowia, w których mieliby również uczestniczyć przedstawiciele ZUS, jak i NFZ. Swoje stanowisko PPOZ przekazało także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z odpowiedzi przekazanej 14 września wynika, że trwają intensywne przygotowania do tego, aby obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich został wprowadzony w życie 1 grudnia 2018 roku. Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliło, że jest otwarte na konstruktywny dialog w kontekście e-ZLA.

– Z zadowoleniem przyjmujemy tę deklarację i mamy nadzieję, że przedstawione przez nas argumenty zostaną rozważone z największą uwagą, a działania będą podjęte niezwłocznie, dlatego ponownie apelujemy do Ministra Zdrowia o spotkanie i konstruktywny dialog, tak ważny dla wszystkich stron – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.


Źródło: PPOZ