Trudnej sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej i wynikających z niej problemów (zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy poz) poświęcone było spotkanie, w którym uczestniczyli Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, Jakub Gołąb – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji MZ oraz przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia: Bożena Janicka – Prezes PPOZ oraz Jarosław Król – członek Zarządu PPOZ. Rozmowy odbyły się 28 maja w Warszawie, z inicjatywy i na zaproszenie Rzecznika Praw Pacjenta.

Spotkanie rozpoczął raport Ministra dotyczący „Problematyki zgłoszeń kierowanych na Infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-2018”. Podczas jego analizy przedstawiciele PPOZ wskazali na problemy w zakresie niedoborów i „wiekowości” kadr (szczególne braki lekarzy w gminach i powiatach) oraz konieczności racjonalnego korzystania ze świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (powszechnie występująca „nadkonsumpcja” świadczeń).

– Wskazane przez nas tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem Pana Ministra, który zapowiedział dalsze prace w tym obszarze, mając na uwadze w szczególności malejące zasoby kadrowe – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Lekarze PPOZ wskazali także na niejasności w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta – osobom bliskim, przy braku sprzeciwu innej osoby bliskiej. Po raz kolejny PPOZ zgłosiło też uwagi dotyczące stwierdzania zgonów i podkreśliło konieczność pilnych regulacji prawnych w tym zakresie (w związku z projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów), a szczególnie w zakresie powołania koronera.

Ważnymi tematami spotkania były też: konieczność uregulowania zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu (Rzecznik Praw Pacjenta od wielu miesięcy aktywnie wspiera te działania); szczepienia 65+ (konieczne zmiany prawne w zakresie regulacji dla zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego, tym samym dla bezpieczeństwa pacjentów); bezwzględna potrzeba doprecyzowania i usankcjonowania stanowiska asystenta medycznego w codziennej praktyce lekarza poz (ze względu na rosnącą biurokrację, informatyzację i kadrę lekarzy w podeszłym wieku).

Szeroko omówiono też kwestię e- zdrowia i wdrożenia informatyczne: wprowadzone (e-ZLA) i planowane ( e-recepta, e-skierowanie,...), ze szczególnym wskazaniem na pacjentów – czyli Internetowe Konto Pacjenta.

– Pan Minister po raz kolejny wyraził zaniepokojenie nadmierną biurokracją w podstawowej opiece zdrowotnej, która pomimo wielu wykonywanych zabiegów, czynności administracyjnych, biurokratycznych, ilości wystawianych zaświadczeń, orzeczeń, skierowań – niestety – w dalszym ciągu systematycznie narasta! Zakres nowych, nakładanych na nas obowiązków biurokratycznych częstokroć paraliżuje pracę lekarzy – mówi Bożena Janicka.

Podczas spotkania dyskutowano także o problemach związanych z realizacją programów profilaktycznych, a w szczególności realizacją programu CHUK ( Choroby Układu Krążenia). PPOZ szczegółowo poinformowało zebranych o podejmowanych działaniach usprawniających, zgłaszanych bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia i do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ważną częścią spotkania była również polityka senioralna: świadczenia medyczno- opiekuńcze w miejscu zamieszkania starszych pacjentów.

Minister zaproponował szkolenia dla środowiska medycznego, zawnioskował też o przekazanie materiałów dotyczących nadmiernej biurokracji w poz oraz o wskazanie kierunków w realizacji programów profilaktycznych.

W związku z licznymi problemami w podstawowej opiece zdrowotnej, które – zgodnie ze stanowiskiem PPOZ – powinny zostać pilnie uregulowane, strony uczestniczące w spotkaniu wyraziły chęć dalszej współpracy i kolejnych merytorycznych rozmów.


Źródło: PPOZ