Resort zdrowia - zgodnie z wcześniejszymi obietnicami – zwiększa dostęp do leków wieloskładnikowych. Jak podkreślają eksperci, połączenie w jednej tabletce kilku leków, które musi stosować pacjent - poprawia systematyczność i efektywność farmakoterapii, co wpływa na efekty leczenia.

Na liście refundacyjnej, która wejdzie w życie 1 lipca br. znalazło się 238 leków złożonych na nadciśnienie tętnicze.

- Łączenie dwóch substancji leczących w jednej tabletce poprawia komfort pacjentów, a także ułatwia im stosowanie się do zaleceń lekarza. Krajowi producenci leków wytwarzają takie leki i wciąż pracują nad nowymi – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

Wcześniej chorzy na nadciśnienie tętnicze w ramach refundacji rozpoczynali leczenie - niezgodnie z wytycznymi klinicznymi - tylko jednym lekiem. Jeśli chcieli stosować dwa preparaty, musieli płacić pełną odpłatność. Rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych umożliwia rozpoczęcie leczenia od terapii skojarzonej. Jak podkreśla resort zdrowia, pozwoli to na stosowanie leków złożonych na nadciśnienie zgodnie z najnowszymi wytycznymi klinicznymi, tj. już w momencie rozpoczynania terapii, a także w momencie jej zmiany i intensyfikowania leczenia.

Zdaniem ekspertów klinicznych, stosowanie produktów dwu- lub trójskładnikowych poprawia szeroko pojętą efektywność terapii nadciśnienia tętniczego i stanowi jedną z największych zmian w tym obszarze medycyny na przełomie ostatnich lat.

– PZPPF od lat zabiega o to, aby odpowiednią wyceną leków wieloskładnikowych zachęcać producentów do prac nad takimi innowacjami – dodaje Krzysztof Kopeć.


Źródło: PZPPF