Samorząd Województwa Lubelskiego podsumował wyniki Programu profilaktyki raka skóry, który realizowany był w roku 2021 roku przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie (WOMP).

Samorząd Województwa Lubelskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców, od lat uczestniczy w kreowaniu regionalnej polityki zdrowotnej, finansuje szereg programów profilaktycznych wśród, których jest Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021.

– Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystykach onkologicznych. Biorąc pod uwagę płeć, problem dotyka częściej kobiet niż mężczyzn, jednak jak pokazują dane liczba zachorowań wciąż wzrasta. Dlatego w trosce o mieszkańców naszego województwa stawiamy na profilaktykę – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– W Polsce, co roku notujemy kilkanaście tysięcy nowych zachorowań na raka skóry. Te przypadki, ze względu na późne rozpoznanie, mają gorsze rokowania. Chcemy zachęcić do udziału w programach profilaktycznych, bo to właśnie dzięki nim szanse na wyleczenie znacząco wzrastają – dodała Dyrektor WOMP w Lublinie dr Anna Rutczyńska-Rumińska.

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 obejmował swoimi działaniami populację pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego, zarówno pracujących, uczących się, jak i emerytów, rencistów, czy bezrobotnych. W programie uczestniczyły 1802 osoby.

W ramach I etapu realizowane były działania edukacyjne, które miały na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących nowotworów skóry (szczególnie czerniaka), czynników ryzyka (w tym promieniowania UV), niepokojących objawów i podkreślenia roli samoobserwacji.

W II etapie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z badania dermatologicznego z oceną dermatoskopową znamion. W ramach badania, każdy uczestnik miał wykonywaną dermatoskopię, tj. nieinwazyjne badanie mikroskopowe powierzchni skóry.

W wyniku przeprowadzonych badań w 44 przypadkach zaistniało podejrzenie czerniaka (2,44%), u 10 osób zaistniało podejrzenie innych nowotworów złośliwych skóry, w tym raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego