W Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie marszałek Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski oraz p.o. Dyrektora Szpitala dr n. med. Piotr Dreher podpisali w piątek (5 kwietnia) umowę o dofinansowanie strategicznego dla regionu projektu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, projekt pn. „Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie” o wartości blisko 53 mln zł, wynikający z Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego, otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości ponad 43 mln zł oraz z Budżetu Państwa w kwocie niemal 5,5 mln zł w ramach Działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Łączne dofinansowanie wyniosło 92,53% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest rozwój środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego poprzez organizowanie leczenia, opieki specjalistycznej oraz integracji społecznej, jak również poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy opiera się na utworzeniu RCZP w oparciu o 5 lokalizacji w: Lublinie, Cholewiance, Chełmie, Radecznicy i Suchowoli. Projekt przewiduje roboty budowlane i zakup wyposażenia (w dwóch ostatnich lokalizacjach w ramach zadania nie planuje się robót budowlanych, a jedynie zakup wyposażenia).

Po pierwsze będzie to budowa pawilonu RCZP w Lublinie. Budynek będzie usytuowany przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie wraz z instalacjami wewnętrznymi. Powierzchnia całkowita budynku ma wynosić ponad 4,4 tys. m2, zaś powierzchnia użytkowa to 1,7 tys. m2. W obiekcie będą usytuowane m.in. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, poradnie zdrowia psychicznego oraz psychologiczna dla dzieci i młodzieży oraz Regionalne Centrum Koordynacyjne. Powstanie również ogród dla pacjentów pełniący funkcje rekreacyjno-terapeutyczne.

Kolejnym zadaniem w projekcie jest przebudowa i rozbudowa dwóch budynków na potrzeby RCZP w Cholewiance. Planuje się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku głównego, w którym zlokalizowany będzie Oddział Dzienny dla dzieci i młodzieży oraz poradnie: zdrowia psychicznego i psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz hostel. W projekcie przewidziano również przebudowę i rozbudowę dwóch budynków na potrzeby RCZP w Cholewiance oraz przebudowę pomieszczeń na potrzeby RCZP w Chełmie. Zakres rzeczowy tego zadania odnosi się do dostosowania pomieszczeń na potrzeby Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży poradni zdrowia psychicznego oraz psychologicznej oraz warsztatów terapeutycznych. Przewidziano również wyposażenie RCZP w niezbędny sprzęt.

Termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2026 r.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego