Dwa nowe oddziały, niezwykle potrzebne mieszkańcom regionu, powstały w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Pierwszy z nich, medycyny paliatywnej, przyjmuje pacjentów od 1 czerwca br. Drugi, geriatryczny, rozpocznie działalność 1 lipca br. Oba oddziały zlokalizowane są przy ul. Biernackiego w Lublinie - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

– Oba oddziały są niezwykle ważne i potrzebne. Zawsze podkreślam, że opieka nad najstarszymi mieszańcami województwa to jeden z naszych priorytetów. Chcę zaznaczyć, że wsparcie otrzymają tutaj nie tylko chorzy, ale także ich rodziny – podkreśla Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Oddział medycyny paliatywnej, dysponujący 15 łóżkami, przeznaczony jest dla chorych zmagających się z problemami związanymi z nieuleczalną chorobą i jej leczeniem. Prowadzi wielodyscyplinarną opiekę nad pacjentem i jego rodziną z zapewnieniem całościowego podejścia do problemów chorego z uwzględnieniem jego potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i społecznych.

Oddział geriatryczny, który jest jedyną tego typu placówką w Lublinie, dedykowany osobom starszym i wymagającym opieki, przyjmie 20 pacjentów. Dodatkowo w strukturze szpitala znajdują się dwa zakłady opiekuńczo-lecznicze, które posiadają łącznie 70 łóżek. To największa tego typu placówka w województwie.

– Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny chorego. Staramy się poprawić stan zdrowia pacjenta, a jeśli jest to trudne ze względu na przewlekłość schorzenia, dążymy do zmniejszenia dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie – tłumaczy lek. med. Magdalena Naja-Wiśniewska, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii, która kieruje oddziałem w WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Z kolei w oddziale medycyny paliatywnej, którym kieruje dr n.med. Oktawia Pylak-Piwko, lekarze sprawują opiekę nad pacjentami w terminalnym okresie nieuleczalnej choroby. Dlatego celem medycyny paliatywnej nie jest cofnięcie skutków choroby czy wyleczenie pacjenta, lecz poprawa jakości jego życia. Działania tej dziedziny skupiają się przede wszystkim na łagodzeniu objawów choroby, a w szczególności na leczeniu bólu.

Powstanie obu oddziałów w szpitalu pozwoli nie tylko na polepszenie opieki nad osobami starszymi i niedołężnymi, ale także umożliwi szkolenie nowej kadry medycznej w zakresie geriatrii i medycyny paliatywnej.

– Jako największy szpital w regionie staramy się dostrzegać i skutecznie reagować na problemy zdrowotne mieszkańców. Z jednej strony inwestujemy w najwyższej jakości sprzęt medyczny, jak choćby zakupiony ostatnio robot chirurgiczny da Vinci. Cały czas mamy także na uwadze postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa i wynikającą stąd potrzebę zapewnienia pacjentom należytej opieki – dodaje Tadeusz Duszyński, z-ca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego