Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, w którym podano toksynę botulinową typu A nowej grupie pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. 2 listopada 2023 roku jako pierwsi otrzymali ją pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym i z urazem czaszkowo-mózgowym.

Dotychczas z terapii leczenia spastyczności przy użyciu toksyny botulinowej typu A w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ mogli korzystać jedynie pacjenci po udarze niedokrwiennym i pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 2-17 lat. Pozostali pacjenci ze spastycznością za jedną sesję iniekcji toksyny botulinowej musieli płacić od ok. 400 złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Dla wielu chorujących przewlekle, niezdolnych do pracy zarobkowej, ten rodzaj terapii był zbyt kosztowny.

1 listopada 2023 r. decyzją Ministra Zdrowia nastąpiło rozszerzenie wskazań do leczenia spastyczności w programie lekowym „Leczenie spastyczności kończyny górnej lub dolnej z użyciem toksyny botulinowej typu A”. Oznacza to, że od teraz z refundowanej przez NFZ terapii mogą korzystać nowe grupy pacjentów. To pacjenci ze spastycznością:

  • powstałą po przebytym urazie ośrodkowego układu nerwowego,
  • w przebiegu stwardnienia rozsianego,
  • w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego jako leczenie de novo lub w ramach kontynuacji wcześniejszego leczenia w ramach „pediatrycznego” programu B.30,
  • z udokumentowanym rozpoznaniem paraplegii spastycznej.

Jeden zabieg iniekcji toksyny botulinowej trwa od 15-40 minut. Liczba zabiegów waha się od kilku do kilkunastu i zależy od planu leczenia danego pacjenta. Na pierwsze efekty działania substancji nie trzeba czekać długo, bo zaledwie 2-3 dni. Ostateczne pojawiają się po ok. 4,5 tygodnia i utrzymuje się do 16 a nawet do 27 tygodni .

W czwartek (2 listopada) w kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Blicharskiego Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4 w Lublinie pierwszymi osobami, którym została podana toksyna botulinowa w ramach refundacji NFZ dla rozszerzonej grupy pacjentów była 23-letnia pani Sylwia i 30-letni pan Łukasz.

- W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4 w Lublinie dysponujemy aparaturą diagnostyczną, która umożliwia dokładne zlokalizowanie spastycznego mięśnia i podanie odpowiedniej dawki toksyny botulinowej. Precyzja iniekcji i dokładne określenie ilości podawanej substancji stanowią kluczową rolę w efektywności leczenia – mówi dr n. med. Marcin Pencuła z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4 w Lublinie.


Źródło: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie.