W Stanach Zjednoczonych, zaburzenia lękowe są najczęstszą chorobą psychiczną, wpływającą na 40 milionów dorosłych lub inaczej 18 procent populacji. Lęk jest znanym czynnikiem ryzyka chorób serca. Wcześniejsze badania wskazują na powiązanie pomiędzy depresją i lękiem oraz ryzykiem choroby wieńcowej serca.

W metaanalizie stwierdzono, że niespokojni ludzie mają o 48 procent wyższe ryzyko zgonu z powodu problemów z sercem.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów wśród Amerykanów, zgodnie z Centers for Disease Control and Prevention (CDC), w 2014r. umarło z tego powodu 365 000 osób.

Nowe badania sugerują, że konsekwencje niepokoju o zdrowie są również poważne i stan ten powinien być odpowiednio leczony.

Pacjenci z nadmiernym niepokojem o zdrowie źle odczytują objawy fizyczne, jako poważne choroby i często szukają pomocy medycznej w celu rozwiązania wciąż tych samych problemów, które ich niepokoją. W swojej najbardziej intensywnej formie, lęk o zdrowie staje hipochondrią.

Lęk o zdrowie a choroby serca
Naukowcy kierowani przez Line Iden Berge ze szpitala Helse Bergen w Bergen, w Norwegii, zbadali związek między lękiem o zdrowie i chorobami serca. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie internetowym „BMJ Open".

Berge i jej zespół pracował z uczestnikami norweskiego Hordaland Health Study (HUSK). Było to długoterminowe badanie uczestników w ciągu 12 lat opierająca się o współpracę pomiędzy Organizacją National Health Screening, University of Bergen, a także lokalnymi placówkami służby zdrowia.

7 052 uczestników urodziło się latach 1953-1957. Na potrzeby badania, musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące ich stanu zdrowia, stylu życia i osiągnięć edukacyjnych. W latach 1997-1999 zostali poddani badaniom krwi, wagi, wysokości i pomiarom ciśnienia krwi.

Uczestników poproszono również, aby zgłosili swój poziom lęku za pomocą indeksu Whiteley. Wyniki powyżej 90 procent uznano za przypadki niepokoju. Przez cały okres badania, 234 uczestników lub inaczej 3,2 procent całej kohorty, miało incydent niedokrwienny - zawał serca albo napad niestabilnej dławicy piersiowej.

Lęk o zdrowie zwiększa ryzyko choroby serca o 73 procent
Podczas obserwacji, dwa razy więcej uczestników z lękiem o zdrowie rozwinęło chorobę serca, w porównaniu z tymi, którzy nie zgłosili żadnego niepokoju. Około 6,1 procent uczestników badania z lękiem zdrowotnym rozwinęło chorobę niedokrwienną serca, w porównaniu z 3 procentami u osób niezgłaszających niepokoju.

Ponieważ uczestnicy zostali przyjęci do ogólnokrajowego projektu badawczego monitorowania choroby serca, zdrowie ich serc śledzono w szerokim zakresie. Program krajowy, zatytułowany „Choroby sercowo-naczyniowe w Norwegii," został przeprowadzony w okresie 1994-2009, a więc badanie mogło prześledzić uczestników na podstawie szpitalnych danych krajowych i aktów zgonu aż do 2009 roku.

Po korektach ustalających czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, badacze odnotowali 73-procentowy wzrost ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca wśród przypadków pacjentów niepokojących się o swoje zdrowie.

Nawet biorąc pod uwagę czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takie jak palenie papierosów, wysoki poziom cholesterolu i edukację, lęk o zdrowie był wysokim czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Jeśli chodzi o płeć, to niewiele większy wzrost ryzyka choroby niedokrwiennej serca odnotowano u kobiet z niepokojem zdrowotnym, niż u mężczyzn.

Zaufaj swojemu sercu
Ostrzeżeniem, co do wyników badania jest fakt, że jest to badanie obserwacyjne, mówiące nam trochę o związku przyczynowo- skutkowym pomiędzy lękiem i chorobą niedokrwienną serca.

Również lęk o zdrowie jest często związany z innymi kwestiami zdrowia psychicznego, takimi jak ogólny lęk i depresja, a więc różne rodzaje lęku i sposoby, w jakie zwiększają one ryzyko chorób serca, mogą być trudne do odróżnienia.

„[Nasze badanie], ponadto wskazuje, że charakterystyczne zachowanie wśród osób z lękiem o zdrowie, takie jak monitoring i częste badania kontrolne objawów, nie zmniejsza ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej", piszą naukowcy.

Wręcz przeciwnie, utrzymywanie ciała w stanie ciągłego alertu może dodatkowo zwiększać ryzyko incydentów związanych z sercem.

Stawia to zarówno pacjentów z lękiem, jak i lekarzy w trudnej sytuacji. Powiedzenie niespokojnemu pacjentowi, że jego lęk nie jest objawem choroby serca może pomóc, ale z drugiej strony, informując ich, że lęk o zdrowie może wywołać chorobę serca w przyszłości, może spowodować u nich jeszcze więcej niepokoju.

Naukowcy twierdzą, że: „Te wyniki ilustrują dylemat dla klinicystów między uspokojeniem pacjenta, że obecne objawy fizyczne lęku nie stanowią choroby serca, przeciwstawione powstającą wiedzą o tym, jak lęk, czasem może być przyczynowo związany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej. "

Ustalenia „podkreślają znaczenie właściwej diagnozy i leczenia lęku o zdrowie" dodaje zespół naukowców. Autorzy konkludują, że „to odkrycie może zachęcić pacjentów do poszukiwania leczenia lęku o zdrowie i zaufania ich sercu."

Źródło: medicalnewstoday.com