Sejmikowa Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok, w zakresie działania Komisji. Cały projekt budżetu Mazowsza na 2024 rok po stronie wydatkowej to jest 8 mld 222 mln 336 tys. zł. Zaplanowana na zdrowie kwota prawie 900 mln zł stanowi aż 11 proc. wszystkich wydatków budżetowych.

Najwięcej, czyli prawie 550 mln zł wydatkować będzie Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, w tym 50 mln zł na pokrycie strat i dopłaty do ujemnych wyników finansowych spółek oraz 17 mln zł na poręczenia kredytowe dla szpitali. Ponad 200 mln zł zagospodaruje Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, w tym na programy zdrowotne 35 mln zł. Wydatki Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu wyniosą 75 mln zł, w tym 50 mln zł na regionalny programu wsparcia Mazowsze dla Sportu. 45 mln zł przeznaczy na kontynuację programu e-zdrowie Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Poprawki radnych do projektu budżetu

Komisja pozytywnie zaopiniowała 5 poprawek radnych do budżetu. Cztery zostały zgłoszone przez przewodniczącego Krzysztofa Strzałkowskiego w celu zwiększenia środków o:

  • 302,5 tys. zł na dokumentację rozbudowy Szpitalnego oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie;
  • 1,99 mln zł na modernizację systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie;
  • 157 tys. zł na dokumentację projektową systemu SSP dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie;
  • 300 tys. zł na dokumentację modernizacji Oddziału Dziecięcego i Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Jedną poprawkę zgłosiła radna Anna Brzezińska: 1 mln zł z przeznaczeniem na Regionalne rady Sportu, zgodnie z art. 30 ustawy o sporcie.

Sytuacja covidowa w szpitalach na Mazowszu

Komisja omówiła aktualną sytuację covidową w szpitalach na Mazowszu. Informację w tej sprawie przekazała radnym dr Grażyna Cholewińska-Szymańska –wojewódzka konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie. Poinformowała, że 1 grudnia zaleciła mazowieckim szpitalom wprowadzenie nowych zasad postępowania. W związku ze zwiększeniem liczby zachorowań i hospitalizacji pacjentów infekcją COVID-19 wprowadzono obowiązek noszenia masek medycznych trójwarstwowych na terenie placówek, pacjenci z potwierdzoną infekcją umieszczani są w salach izolacyjnych z zachowaniem zasad kohortacji. Oddziały zakaźne na Mazowszu, ze względu na ograniczoną liczbę łóżek, są przeznaczone tylko dla przypadków o ciężkim przebiegu zakażenia.

Aktualnie szpitale i poradnie nie mają dostępności do leków przeciwwirusowych do leczenia infekcji SARS-CoV2 u osób ciężko chorych. Powodem braku leków jest bariera cenowa i brak refundacji. Pomimo, że wnioski refundacyjne producentów wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia już wiele tygodni temu, to pozostają one bez rozpatrzenia. Dotyczy to m.in. paxlovidu, uważanego za najbardziej skuteczny obecnie lek na covid.

Organizacja szczepień w tym roku jest zdaniem lekarzy spóźniona o trzy miesiące i nie ma szans nabyć odporności przed szczytem zachorowań w styczniu lub lutym.

Zawieszenie funkcjonowania oddziału szpitalnego

Komisja zajęła się także sprawą skutków relokacji z końcem 2023 roku wszystkich pracowników Oddziału Neurochirurgii tego szpitala do struktur Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Oddział Kliniczny Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Dziecięcego szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego). Jak poinformowała radnych dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza na ul. Niekłańskiej w Warszawie Małgorzata Stachurska-Turos – w tej sytuacji zmuszona była zwrócić się do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na zawieszenie funkcjonowania Oddziału Neurochirurgii tego szpitala z dniem 1 stycznia 2024 r.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie