Interesująco zapowiada się program wystawienniczy i konferencyjny drugiej edycji Warsaw International HealthCare Exhibition (WIHE), rozpoczynających się 8 października. Medycyna i farmacja należą do tych dziedzin nauki, w których ustawiczne kształcenie i aktualizacja wiedzy są nieodzownym elementem pracy. Nowe technologie telemedyczne, wynalazki polskich naukowców, zmiany w prawie, a nawet dotacje na inwestycje lecznicze to niektóre z tematów proponowanych przez organizatorów medycznych i farmaceutycznych targów WIHE.

Diagnostyka i konsultacje z odległych miejsc, rehabilitacja pod zdalnym nadzorem specjalisty, EKG przez telefon – takie rozwiązania przestają być już tylko wizją przyszłości. Za początki telemedycyny uznaje się kontrolowanie funkcji życiowych pierwszych astronautów, a miało to miejsce pod koniec lat 50. XX wieku.

Telemedycyna dla seniorów
Całodobowy dostęp do konsultacji lekarskich przez 365 dni w roku, brak kolejek, korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów z całego świata są niewątpliwie marzeniem każdego pacjenta.

Telemedycynie i teleopiece w kontekście leczenia osób w wieku senioralnym poświęcona będzie konferencja organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Izbę Gospodarczą Medycyna Polska. Swoją obecność na konferencji, która odbędzie się 8 października, zapowiedzieli m.in. Michał Szczerba (przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej), Władysław Kosiniak-Kamysz (minister pracy i polityki społecznej), Piotr Warczyński (podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia), Ryszard Olszanowski (wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej i prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska).

Nowe technologie w farmacji
Urządzenie jest ergonomiczne w konstrukcji, oparte na innowacyjnej technologii, możliwe do wykorzystania na już istniejących liniach produkcyjnych zakładów farmaceutycznych, a skonstruowali je naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Będzie go można obejrzeć podczas targów WIHE Pharmacy. Inspect 360*+ jest optycznym systemem kontroli powierzchni i geometrii nakrętek na butelkach farmaceutycznych.

Pomiar kontrolny wykonuje się z wykorzystaniem zwierciadła stożkowego. W trakcie pomiaru głowica jest opuszczana i obejmuje badany obiekt. Zastosowanie zwierciadła stożkowego umożliwia rejestrację zdjęcia 360’ badanego obiektu z wykorzystaniem jednej kamery. Możliwa jest transformacja obrazu 360’ do płaszczyzny i obserwacja obiektu z góry. Zarejestrowany obraz poddawany jest analizie, która umożliwia kontrolę jakości defektów kapsla, uszkodzenia nakrętki czy też poprawności zamocowania paska zabezpieczającego.

Opracowane przez firmę KSM  Vision Sp. z o.o. urządzenie zostało już zgłoszone do urzędu patentowego.

Zmiany, zmiany...
Zmiany w odpłatności za leki po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej wpłynęły na postawy zakupowe pacjentów, a co za tym idzie na ewolucję trendów preskrypcyjnych. Ma to istotny wpływ na sprzedaż konkretnych grup leków w aptekach. Temat ten zostanie poruszony podczas jednej z prelekcji na targach WIHE, skierowanej do właścicieli firm farmaceutycznych.

„Wskazane zostaną grupy leków, dla których spadły całkowite liczby przepisywanych i realizowanych w aptekach opakowań i zmieniła się w istotny sposób struktura preskrypcji w zakresie poszczególnych kategorii odpłatności. W szczególności omówione będą takie, dla których znacząco wzrósł segment recept pełnopłatnych” - mówi Bogdan Falkiewicz, prezes firmy Sequence, organizatora panelu.

Kolejną propozycją firmy Sequence na targi WIHE jest dedykowany farmaceutom wykład dotykający kwestii koszyka zakupowego pacjentów w aptekach.

„W ramach wystąpienia przedstawione zostaną wyniki analiz zmian wartości, podziału pomiędzy główne kategorie regulacyjne (Rx, OTC) i odpłatnościowe produktów kupowanych przez pacjentów w aptekach od roku 2011 do dnia dzisiejszego. Wskazane zostaną także kategorie, które najbardziej (ilościowo) ucierpiały w wyniku działania ustawy refundacyjnej” - mówi Falkiewicz.

Wszystkie powyższe wydarzenia są tylko częścią programu targów WIHE Hospital i WIHE Pharmacy, które odbędą się 8-10 października 2014 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie, przy ul. Prądzyńskiego 12/14.Źródło: www.pulsmedycyny.pl