21 września w Bydgoszczy minister zdrowia Łukasz Szumowski podpisał trzy umowy na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz jedną w ramach programu „Wsparcie na starcie! – program rozwoju pielęgniarstwa”. Podpisanie umów odbyło się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza.

Podczas wizyty w Bydgoszczy szef resortu zdrowia podpisał umowy na dofinansowanie dla:

 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A Jurasza w Bydgoszczy;
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu;
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie;
 • Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele szpitali i władz lokalnych.

"Bydgoszcz zawsze była takim miejscem na mapie, w którym ochrona zdrowia była dobra i warto było tutaj inwestować. Pieniądze zainwestowane w pierwszy szpital kliniczny już procentują. Dwa szpitale uniwersyteckie jednak nie wystarczą, jeżeli w okolicy nie będzie też dobrych jednostek, które będą blisko pacjenta, gdzie na SOR można dostać od razu pomoc. Do tego potrzebne są też kadry, które widzę, że często są kształcone lokalnie i później zasilają system" – mówił prof. Łukasz Szumowski.

Ministerstwo Zdrowia ze środków unijnych wspiera też system ratownictwa medycznego. "Wszystkie środki, które przeznaczamy na wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia. Fundusze unijne trafiają m.in. do szpitalnych oddziałów ratunkowych, które są niezwykle ważnym ogniwem systemu ratownictwa medycznego. Są również przekazywane na kształcenie kadr medycznych – w tym przypadku na stypendia dla pielęgniarek" - dodał.

"Bardzo się cieszę z wizyty pana ministra w Bydgoszczy, z obecności w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela. Mamy w panu ministrze przyjaciela, u którego możemy skutecznie zabiegać o potrzeby obu szpitali uniwersyteckich, ale też innych szpitali na terenie naszego województwa. Zdajemy sobie sprawę, ile jeszcze pracy przed nami, by warunki dla pacjentów, personelu i studentów były jak najlepsze, a szpitale mogły się rozwijać - podkreślił poseł Tomasz Latos.

W trosce o najmniejszych pacjentów Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o ogłoszeniu naboru, w którym dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup sprzętu medycznego dla dzieci.
"Widzimy potrzebę zmian - chcemy wzmocnić działania na rzecz rozwoju infrastruktury i zasobów kadrowych w obszarach opieki nad matką i dzieckiem" -podkreślił.

Fundusze Europejskie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza Edukacja Rozwój finansują:

 • infrastrukturę ratownictwa medycznego: centra urazowe, szpitalne oddziały ratunkowe, lądowiska, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • infrastrukturę na oddziałach specjalistycznych np. na ginekologii, neonatologii, pediatrii, kardiologii, onkologii, czy psychiatrii,
 • programy profilaktyczne,
 • infrastrukturę pracowni diagnostycznych
 • programy rozwojowe – zwiększające liczbę pielęgniarek i położnych,
 • kształcenie kadr medycznych
 • dzienne domu opieki medycznej
 • centra symulacji medycznej
 • działania projakościowe.

Dotychczas podpisano łącznie 540 umów z beneficjentami środków unijnych. W skali całego kraju realizowane są projekty o łącznej wartości ponad 900 mln zł, z dofinansowaniem o wartości blisko 760 mln zł. W województwie kujawsko-pomorskim beneficjenci wdrażają 25 projektów o wartości 25,3 mln zł. 9 projektów dotyczy wsparcia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – to pokazuje skalę, jak ważne jest wsparcie szpitali w ratowaniu życia.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia