Jak prowadzić profilaktykę otyłości w miejscu pracy i jak nadwaga wpływa na pracę zawodową? Odpowiedzi na te pytania zawierają filmy edukacyjne przygotowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Nagrania sfinansowało Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Film „Praca zawodowa a nadwaga i otyłość pracowników” ukazuje, w jaki sposób praca zawodowa może przyczyniać się do wzrostu ryzyka zachorowania na otyłość. Pokazuje też jak pracodawcy i menadżerowie mogą przeciwdziałać problemom wynikającym z nadwagi i otyłości personelu. Omawia korzyści, jakie zyskuje firma realizująca profilaktykę otyłości wśród swoich pracowników.

Film „Społeczne czynniki ryzyka nadwagi i otyłości oraz ich profilaktyka w zakładzie pracy” ukazuje, skąd bierze się otyłość i jakie czynniki społeczne wpływają na jej powstawanie. Przedstawia rozwiązania, które można wprowadzić w zakładach pracy, by ograniczać przeszkody oraz tworzyć zachęty do zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Pokazuje, jak ułatwiać pracownikom prozdrowotne wybory. Omawia zasady realizacji programów promocji zdrowia w zakładach pracy i główne czynniki ich sukcesu.

Filmy przygotowało Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia