Ministerstwo Zdrowia postawiło świadczeniodawców przed faktem dokonanym. I zaproponowało…

Plebiscyt zamiast negocjacji.

Jak poinformowało PPOZ 19 listopada minister zdrowia ogłosił plebiscyt na wybór jednego z dwóch wariantów finansowania świadczeń w POZ na rok 2015, z których żaden nie został uzgodniony do końca z reprezentacją świadczeniodawców.

Zamiast kontynuować negocjacje prowadzone od tygodni w zakresie ustalenia zasad funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2015, resort przekazał świadczeniodawcom projekty wraz z formularzem do głosowania, zrywając tym samym negocjacje - informuje Bożena Janicka Prezes PPOZ.

Trwające od tygodni negocjacje w zakresie ustalenia warunków udzielania świadczeń  w podstawowej opiece zdrowotnej na rok 2015 – w tym realizacji pakietów onkologicznego  i antykolejkowego – miały obejmować kolejne spotkania w dniach 20 lub 21 listopada. Zaplanowano dalsze rozmowy o zakresie badań diagnostycznych w POZ, informatyzacji i zakresu sprawozdawczości, finansowania świadczeń oraz projektów zarządzeń prezesa NFZ.

Tymczasem zamiast spotkania i dalszych negocjacji , minister zdrowia spotkał się z dyrektorami oddziałów wojewódzkich NFZ i nakazał przekazanie do wszystkich świadczeniodawców, a jest ich około 6000 w Polsce – ankiet , wzorów oznakowań pakietu onkologicznego wraz z dwoma rozbieżnymi projektami zarządzeń prezesa NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015, z wnioskiem o dokonanie wyboru przez świadczeniodawców i przekazanie wyniku wraz z uwagami do 24.11.2014 – informuje Bożena Janicka Prezes PPOZ.

Minister zdrowia nie uznał za zasadne dokończenie prowadzonych negocjacji, a wręcz przeciwnie postanowił pominąć już dokonane ustalenia – denerwują się świadczeniodawcy. – Czy minister zdrowia jest tak zafascynowany tegorocznymi wyborami powszechnymi, że postanowił je przenieść do podstawowej opieki zdrowotnej? Czego oczekuje minister? 6000 głosów i uwag? – pyta Bożena Janicka

To nie jest tworzenie racjonalnego prawa. Mając na uwadze wcześniejsze spotkania, gdzie doszło do wyraźnego zbliżenia stanowisk, co dobrze rokowało dalszym negocjacjom i zawarciu umów na 2015 rok ze świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej, absolutnie niezrozumiałe są dzisiejsze działania ministra zdrowia, podobnie jak nierealne jest zebranie wyników takiego głosowania. Działania te niweczą dotychczasowe niedokończone uzgodnienia, zrywając prowadzone negocjacje, a tym samym stawiając pod dużym znakiem zapytania możliwości zawarcia umów na rok 2015.


Źródło: www.medexpress.pl