W pierwszej analizie opartej na rezonansie magnetycznym (MRI), mającej na celu zbadanie prenatalnej ekspozycji na alkohol, naukowcy odkryli znaczące zmiany w strukturze mózgu płodów narażonych na działanie alkoholu w porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej. Wyniki badania zostały zaprezentowane na dorocznym spotkaniu Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej (RSNA).

„Alkoholowy zespół płodowy jest problemem powszechnym w krajach, w których alkohol jest powszechnie dostępny” – powiedział dr Gregor Kasprian, profesor radiologii na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu w Austrii. „Szacuje się, że 9,8% wszystkich kobiet w czasie ciąży spożywa alkohol, a liczba ta jest prawdopodobnie niedoszacowana”.

Alkoholowy zespół płodowy jest najcięższą postacią grupy schorzeń zwanych zaburzeniami spektrum płodowego alkoholu, które wynikają z ekspozycji na alkohol w czasie ciąży. Dzieci urodzone z płodowymi zaburzeniami ze spektrum alkoholowego mogą mieć określone cechy fizyczne, trudności w uczeniu się, problemy behawioralne lub opóźnienia w mowie. Według dr Kaspriana, jedna na 70 ciąż, w których występuje kontakt z alkoholem, prowadzi do płodowego zespołu alkoholowego.

„Istnieje wiele badań poporodowych dotyczących niemowląt wystawionych na działanie alkoholu” – powiedział dr Kasprian. „Chcieliśmy zobaczyć, jak wcześnie można wykryć zmiany w mózgu płodu w wyniku ekspozycji na alkohol”.

Do badania naukowcy zrekrutowali 500 kobiet w ciąży, które zostały skierowane na rezonans magnetyczny płodu z powodów klinicznych. W anonimowej ankiecie 51 kobiet przyznało się do spożywania alkoholu w czasie ciąży. „Zapewniliśmy bezpieczne środowisko, w którym kobiety mogą czuć się komfortowo, szczerze odpowiadając na pytania” – powiedział dr Kasprian.

Po wyeliminowaniu niektórych rezonansów magnetycznych płodu z powodów takich jak anomalie strukturalne mózgu i/lub słaba jakość obrazu, ostateczna grupa badana składała się z 26 badań rezonansu magnetycznego płodów, z czego 24 stanowiły płody narażone na działanie alkoholu oraz z grupy kontrolnej składającej się z 52 zdrowych, dobranych pod względem płci i wieku. W momencie obrazowania rozwijające płody były w wieku od 20 do 37 tygodni.

Naukowcy wykorzystali obrazowanie w super rozdzielczości, co pozwoliło im stworzyć jeden zestaw danych do rekonstrukcji każdego mózgu płodu. Następnie ukończyli analizę 12 różnych struktur mózgu, obliczając całkowitą objętość mózgu i objętości segmentów poszczególnych przedziałów mózgu.

„Jednym z głównych wyróżników naszych badań jest to, że zbadaliśmy mniejsze regiony mózgu” – powiedziała współautorka Marlene Stuempflen, naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.

Analiza statystyczna wykazała dwie główne różnice między płodami wystawionymi na działanie alkoholu w porównaniu ze zdrowymi osobnikami kontrolnymi: zwiększoną objętość w ciele modzelowatym i zmniejszoną objętość w strefie okołokomorowej.

„Po raz pierwszy badanie obrazowania prenatalnego było w stanie określić ilościowo te wczesne zmiany związane z alkoholem” – powiedział dr Stuempflen.

Ciało modzelowate jest głównym łącznikiem między dwiema półkulami mózgu. Dr Stuempflen zauważył, że właściwe jest, aby ta bardzo centralna struktura została dotknięta, ponieważ kliniczne objawy zaburzeń spektrum alkoholowego płodu są wysoce niejednorodne lub zróżnicowane i nie można ich wskazać na jedną konkretną podstrukturę mózgu.

„Zmiany odkryte w strefie okołokomorowej, gdzie tworzą się wszystkie neurony, odzwierciedlają również globalny wpływ na rozwój i funkcjonowanie mózgu” – powiedziała.

Naukowcy stwierdzili, że odkrycie większego ciała modzelowatego u płodów alkoholików było zaskakujące, ponieważ struktura ta jest cieńsza u niemowląt z FAS.

„Wydaje się, że kontakt z alkoholem podczas ciąży wprowadza mózg na ścieżkę rozwoju, która odbiega od normalnej trajektorii” – powiedział dr Kasprian. „MRI płodu jest bardzo potężnym narzędziem do scharakteryzowania rozwoju mózgu nie tylko w warunkach genetycznych, ale także nabytych, które wynikają z ekspozycji na czynniki toksyczne”.

Źródło: sciencedaily.com