Wykonywanie pracy umysłowej wymagającej dużego wysiłku intelektualnego może na starość zaowocować lepszą pamięcią i sprawniejszym myśleniem – dowodzą naukowcy z Heriot-Watt University w Edynburgu.

Testom poddano ponad 1000 szkockich 70-latków, którzy w 1947 r. (w wieku 11 lat) uczestniczyli w badaniu Scottish Mental Survey. Seniorzy wypełniali kwestionariusz dotyczący swojej zawodowej przeszłości i poddawali się testom oceniającym pamięć oraz sprawność myślenia.

Okazało się, że osoby, których praca zawodowa była skomplikowana i polegała na przetwarzaniu dużej ilości danych lub obcowaniu z ludźmi, na przykład nauczaniu czy zarządzaniu, lepiej wypadali w testach pamięci i sprawności myślenia w porównaniu z pracownikami fizycznymi.

Autorzy badania przypuszczają, że bardziej stymulujące intelekt środowisko trwale wpływa na strukturę mózgu i pomaga zbudować „rezerwę poznawczą”, która potem pozwala wyrównać ubytki związane ze starzeniem się.
Źródło: www.medexpress.pl