Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat o liczbie miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 października 2020 r.

Na najbliższe jesienne postępowanie kwalifikacyjne na specjalizacje lekarskie (1-31 października 2020 r.) Minister Zdrowia przyznał 4136 miejsc rezydenckich:

 • alergologia - 14
 • anestezjologia i intensywna terapia - 235
 • angiologia - 11
 • audiologia i foniatria - 12
 • balneologia i medycyna fizykalna - 2
 • chirurgia dziecięca - 51
 • chirurgia klatki piersiowej - 23
 • chirurgia naczyniowa - 15
 • chirurgia ogólna - 190
 • chirurgia onkologiczna - 44
 • chirurgia plastyczna - 3
 • chirurgia stomatologiczna - 11
 • chirurgia szczękowo-twarzowa - 11
 • choroby płuc - 61
 • choroby płuc dzieci - 32
 • choroby wewnętrzne - 389
 • choroby zakaźne - 137
 • dermatologia i wenerologia - 15
 • diabetologia - 33
 • diagnostyka laboratoryjna - 12
 • endokrynologia - 9
 • endokrynologia i diabetologia dziecięca - 7
 • epidemiologia - 13
 • farmakologia kliniczna - 3
 • gastroenterologia - 10
 • gastroenterologia dziecięca - 15
 • genetyka kliniczna - 12
 • geriatria - 44
 • hematologia - 65
 • immunologia kliniczna - 5
 • kardiochirurgia - 33
 • kardiologia - 136
 • kardiologia dziecięca - 7
 • medycyna lotnicza - 0
 • medycyna morska i tropikalna - 1
 • medycyna nuklearna - 24
 • medycyna paliatywna - 9
 • medycyna pracy - 27
 • medycyna ratunkowa - 178
 • medycyna rodzinna - 297
 • medycyna sądowa - 13
 • medycyna sportowa - 4
 • mikrobiologia lekarska - 10
 • nefrologia - 67
 • nefrologia dziecięca - 12
 • neonatologia - 122
 • neurochirurgia - 15
 • neurologia - 182
 • neurologia dziecięca - 14
 • neuropatologia - 0
 • okulistyka - 33
 • onkologia i hematologia dziecięca - 21
 • onkologia kliniczna - 124
 • ortodoncja - 16
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu - 135
 • otorynolaryngologia - 36
 • otorynolaryngologia dziecięca - 10
 • patomorfologia - 64
 • pediatria - 260
 • pediatria metaboliczna - 5
 • periodontologia - 7
 • położnictwo i ginekologia - 140
 • protetyka stomatologiczna - 14
 • psychiatria - 191
 • psychiatria dzieci i młodzieży - 33
 • radiologia i diagnostyka obrazowa - 55
 • radioterapia onkologiczna - 58
 • rehabilitacja medyczna - 126
 • reumatologia - 23
 • stomatologia dziecięca - 15
 • stomatologia zachowawcza z endodoncją - 37
 • toksykologia kliniczna - 10
 • transfuzjologia kliniczna - 26
 • urologia - 50
 • zdrowie publiczne - 12

Ponadto zgodnie z art. 16e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny przed postępowaniem kwalifikacyjnym ogłasza wojewoda na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK.

Listę miejsc rezydenckich z podziałem na województwa można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia [Plik PDF]


Źródło: Ministerstwo Zdrowia