Minister Zdrowia i Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydali zalecenia wszystkim placówkom prowadzącym oddziały chorób zakaźnych w sprawie procedur stosowanych w przypadku zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Resort zdrowia podkreśla, że dotychczas w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem.

Ministerstwo informuje, że osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w Chinach lub miały kontakt z osobą, która tam przebywała i mają objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38 stopni oraz kaszel i duszność, powinny zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego dla ich miejsca zamieszkania.

„Przypominamy, że mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę, stąd też prośba o spokój i wstrzemięźliwość w wydawaniu pochopnych sądów odnośnie możliwego wystąpienia przypadku zarażenia koronawirusem” - napisał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Na stronie resortu opublikowano wykaz oddziałów zakaźnych, do których pacjenci w uzasadnionych przypadkach powinni się zgłaszać [Pobierz Plik XLS].

W opublikowanych na stronie internetowej NFZ Zasadach postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV, Fundusz przypomina m.in. o obowiązku przeprowadzenia diagnostyki osoby podejrzanej o chorobę zakaźną, również bez skierowania.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. odnotowano 4587 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 106 zgonów (2,3%). 16 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego. W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest niskie. Prawdopodobieństwo to wzrosłoby natomiast, gdyby wzrosła liczba zgłoszonych przypadków oraz gdyby dochodziło do utrzymującej się transmisji wirusa między ludźmi w tych prowincjach.

Jak przekazał Główny Inspektor Sanitarny, najnowsza teoria mówi, że źródłem wirusa jest jakieś egzotyczne zwierzę z targu. Koronawirus 2019-nCoV należy do dobrze znanej rodziny wirusów. Kod genetyczny wirusa jest znany, w 75-80% procentach jest on podobny do SARS. Zjadliwość wirusa ocenia się na 3 razy mniejszą od SARS i 10 razy mniejszą od MERS.

Szacuje się, że w przypadku nowego koronawirusa śmiertelność wynosi 3-4%, a pojawiają się głosy, że może być jeszcze niższa, ponieważ część przypadków nie została jeszcze zdiagnozowania (nie rozwija ciężkich objawów choroby).

Analiza przypadków zachorowań pokazuje, że chorują osoby w średnim i starszym wieku, często schorowane lub z deficytami odporności. Zgony to osoby starsze lub schorowane. Niewiele jest informacji o zachowaniach wśród dzieci i młodzieży.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia | Narodowy Fundusz Zdrowia| Główny Inspektorat Sanitarny