Limity w liczbie przyjmowanych pacjentów i wystawianych recept dały efekt. W 5 receptomatach, które wystawiały najwięcej recept, średnia na lekarza spadła z blisko 12 tys. do 4 tys. recept miesięcznie - poinformował resort zdrowia.

– Nie odnotowujemy dziś zbliżania się do limitów w POZ, AOS, czy szpitalach – podkreśliło ministerstwo we wpisie opublikowanym na Twitterze.

Dzienne limity przyjętych pacjentów oraz przepisanych recept nierefundowanych obowiązują od 3 lipca.

Limity są następujące:

  • lekarz na 10 godzin pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę nierefundowaną – do limitu nie wlicza się pacjentów, którzy otrzymują recepty wyłącznie na leki refundowane,
  • liczba przepisanych recept nierefundowanych w dziesięciogodzinnym cyklu pracy nie może przekroczyć 300 – limit obwiązuje wszystkich uprawnionych do przepisywania recept.

W 11 godzinie pracy osoby uprawnionej do wystawiana recept system weryfikuje liczbę wystawionych e-recept we wcześniejszych godzinach. Jeżeli nie przekroczyła limitu, nadal może wystawiać recepty – pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczyła 300. W 12 godzinie system znów sprawdza liczbę wystawionych e-recept.

2 sierpnia weszło również w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ogranicza zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Ich przepisaniu musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu na pacjenta z wyjątkiem kontynuacji leczenia po nie więcej niż 3 miesiącach od wizyty u lekarza.

Nowe zasady wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe nie dotyczą lekarzy placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do której zapisany jest pacjent. Resort tłumaczy, że lekarze ci sprawują stałą i długofalową opiekę nad pacjentem i znają ich historię leczenia.