Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz postanowieniami dokumentu "Krajowe ramy strategiczne - Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020", Ministerstwo Zdrowia przygotowało i opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób, w tym m.in. dla chorób skóry.

Mapy potrzeb zdrowotnych zostały uzupełnione o analizę podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). W tych dokumentach zawarte zostały opracowania dla każdego z województw oraz zbiorcze dla Polski.

Zaktualizowane dokumenty dotyczą następujących grup chorób (tzw. moduł B): choroby metaboliczne, choroby oka i okolic, choroby skóry, choroby układu płciowego mężczyzn, choroby układu moczowo-płciowego kobiet, choroby nerek i dróg moczowych, choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych), choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych), choroby dolnego odcinka układu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych), choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani, choroby zakaźne – wirusowe zapalenie wątroby, choroby zakaźne – HIV, choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW), choroby jamy ustnej i stomatologia, objawy urazy zatrucia i inne określone skutki działań zewnętrznych.

Jednocześnie mapy dotyczące pozostałych grup chorób, opublikowane w grudniu 2016 r., zostały uzupełnione o poszerzoną analizę świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego.

Zobacz: Mapy dla 30 grup chorób


Źródło: Ministerstwo Zdrowia