13 listopada w Domu Lekarskim odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. Marka Sycha. Jej laureatem został dr Tomasz Tokarek z II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wyróżnienie przyznano za pracę doktorską „Przezskórna implantacja zastawki aortalnej i małoinwazyjne techniki leczenia stenozy aortalnej – wyniki odległe, powikłania, czynniki rokownicze i ocena jakości życia”.

Dr n. med. Tomasz Tokarek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM. Bezpośrednio po studiach odbył staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie, w II Klinice Kardiologii UJ CM. Od 2016 r. odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii w trybie rezydenckim w II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych SU w Krakowie pod kierownictwem prof. Dariusza Dudka. Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał również podczas pobytu w ośrodkach zagranicznych: Universita Di Roma La Sapienza, American University of Beirut oraz Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara. W latach 2017-2018 – w ramach wolontariatu – był wykładowcą na Uniwersytecie III Wieku działającym przy UJ

Dr Tomasz Tokarek jest pierwszym autorem 7 publikacji umieszczonych w bazie PubMed oraz współautorem 21 artykułów naukowych. Jedna z publikacji została wyróżniona w kategorii „publikacja naukowa” w ogólnopolskim konkursie „DOCUP” organizowanym przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich. W roku 2017 otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za Publikację Naukową, a w 2018 r. – Nagrodę Naukową Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK za najlepszą publikację oryginalną z dziedziny kardiologii interwencyjnej. Obecnie pełni rolę recenzenta w czasopismach naukowych: Journal of Invasive Cardiology, Polish Archives of Internal Medicine, Advances in Interventional Cardiology oraz Archives of Gerontology and Geriatrics.

Od roku 2016 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2017 r. przystąpił do Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Z rekomendacji prof. Dariusza Dudka został członkiem elitarnego „Klubu 30” PTK zrzeszającego lekarzy, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia.

Dr Tokarek uczestniczy w realizacji projektu badawczego NCN OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM „Biomarkery jako predyktory wczesnej degeneracji bioprotez zastawki aortalnej wszczepianej drogą przezskórną, ocenianej metodą PET-CT”.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum